(035) 624 11 81

AVG

Met de invoering van de nieuwe Europese privacywet (AVG) is de regelgeving over het omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en ouders aangescherpt. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voert al een aantal jaren een beleid waarbij de school zorgvuldig met de (privacy) gegevens van de leerlingen, de medewerkers en de ouders omgaat.  School stelt alleen gegevens aan derden of verwerkers ter beschikking als hiervoor een wettelijke grondslag of een onderliggende verwerkersovereenkomst aanwezig is. Dit betreft onderwijsinstanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW), de accountant of verwerkers die de schoolwerkzaamheden ondersteunen. Gegevens worden in dat geval via beveiligde verbindingen verstuurd en in beveiligde omgevingen geplaatst en via de (verwerkers)overeenkomsten gewaarborgd. Dat betekent dat we uitsluitend samenwerken met verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de bescherming van (privacy) gegevens.
 
Inmiddels heeft de school voorafgaand aan de invoering van de AVG een (risico)scan uitgevoerd en de aanbevelingen geïmplementeerd. Het bestaande informatiebeveiligingsbeleid is geactualiseerd of uitgebreid (bijvoorbeeld privacyreglement, verwerkersregister, protocol datalekken en autorisatiematrix) op basis van de aangescherpte eisen van de AVG.
 
De voorlichting over de consequenties van de aanscherping van de regels door de invoering van de AVG is via de reguliere communicatiekanalen verzorgd. Eventuele vragen over de wijze waarop de school met gegevens(bescherming) omgaat, kunt u mailen aan  info@ggh.nu.  De rector zal dan als voorlopige functionaris gegevensbescherming contact met u opnemen. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) & de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een meldplicht (zie het bestand hieronder) van datalekken. Meldingen van hiervan kunt u doen op info@ggh.nu, telefonisch bij de school of door het onderstaande  formulier in te vullen en naar school te sturen. We zullen dan de procedure in werking stellen.