(035) 624 11 81

bevorderingsreglement onderbouw

In het bevorderings- en toetsreglement klas 1 t/m 3 staat beschreven wanneer een leerling wel of niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar.
bevorderingsreglement OB