(035) 624 11 81

Bijlessen op het GGH


Op het GGH bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een leerling uit de bovenbouw, of incidenteel zelfs van een zeer goede derdeklasser. Gestreefd wordt naar een verschil van minimaal twee leerjaren tussen bijlesgever (M/V) en bijlesontvanger (M/V). Wanneer een leerling, ouder, mentor of leerjaarcoördinator te kennen geeft dat er behoefte bestaat aan hulp bij leerproblemen die verder gaan dan een achterstand voor een bepaald vak, wordt er gezocht naar een geschikte, getalenteerde en hulpvaardige leerling uit de vijfde of zesde klas. Bijlesgever of -geefster en de leerling die ondersteund wordt, vernemen beiden wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn. 

Ouders van bijlesontvangers krijgen rond elke vakantie een rekening van het GGH, dat voor de betaling van de bijlesgevende leerling zorgt. De bijlessen gegeven door de leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium kosten € 10,- per uur. Hiervan gaat € 8,- naar de bijlesgevende leerling; de resterende € 2,- zijn administratieve kosten, of komen in een reservepot. Een bijles die niet tenminste 24 uur van te voren afgezegd is, wordt in rekening gebracht.

Om uw kind op te geven voor bijles, bij onduidelijkheden of problemen kunt u contact opnemen met de coördinator van de bijlessen: de heer J. de Bijl, bij voorkeur via e-mail.

Huiswerkbegeleiding
Heeft uw zoon of dochter meer ondersteuning nodig dan bestaat er de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding op school te volgen die aangeboden wordt in samenwerking met het PIOS.