(035) 624 11 81

Bijlessen op het GGH

Op het GGH bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Wanneer een leerling, ouder, mentor of leerjaarcoördinator te kennen geeft dat er behoefte bestaat aan hulp bij leerproblemen wordt er gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een geschikte, getalenteerde en hulpvaardige leerling uit de vijfde of zesde klas. Wanneer er een geschikte bijlesgevende leerling is gevonden worden zowel met de bijlesgevende als de bijlesontvangende leerling duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. hun verantwoordelijkheden. 

De bijlessen gegeven door de leerlingen van het Gem.Gymnasium kosten € 10,- per uur. Hiervan gaat € 8,- naar de bijlesgevende leerling en de resterende € 2,- zijn voor de coördinatie en administratieve kosten. Bijlessen die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Ouders ontvangen elke 2 maanden een rekening van het GGH, het GGH zorgt dan voor de betaling van de bijlesgevende leerling. 

Om uw kind op te geven voor bijles, bij onduidelijkheden of problemen kunt u contact opnemen met de coördinator van de bijlessen: de heer J. de Bijl, bij voorkeur via e-mail.

Huiswerkbegeleiding
Heeft uw zoon of dochter meer ondersteuning nodig dan bestaat er de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding op school te volgen die aangeboden wordt in samenwerking met het PIOS.