(035) 624 11 81

Brieven voor ouders, ziekmelding, adreswijzigingen etc.

Hieronder vindt u de brieven voor ouders en informatie over ziekmelding, adreswijzigingen en wat dies meer zij.

Een ziek kind

Indien uw kind ziek is, is het zaak dat u zo spoedig mogelijk telefonisch contact opneemt met de school op 035-6241181.Leerlingen van klas 1 mogen worden ziekgemeld bij het Balneum, tel: 035-2030035. Bij voorkeur al vóór half negen, zodat we weten waarom we uw kind missen. Als u verwacht dat uw kind langer dan een dag uit de roulatie zal zijn, horen we dit ook graag. Als de ziekte langer duurt dan 3 dagen duurt, zal de mentor binnen een week contact met u opnemen.

Net als andere scholen in de regio, werkt het GGH volgens het verzuimprotocol Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling (M@ZL), opgesteld door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek. In dit herziene verzuimbeleid werken de school en de jeugdarts nauw samen, in het geval dat een leerling vier keer ziek wordt gemeld in 12 schoolweken of bij 7 aaneengesloten schooldagen (= 9 ziektedagen). M@ZL houdt in dat de leerling en zijn ouders op gesprek komen op school. In sommige gevallen volgt na dit gesprek een uitnodiging voor een M@ZL-consult bij de jeugdarts. Het idee achter deze aanpak is dat we eerder in beeld krijgen hoe de school kan bijdragen aan een voorspoedig herstel (denk aan een advies van de jeugdarts over halve dagen naar school of de mogelijkheid een rustpauze gedurende de dag in te bouwen).

Afspraken Lichamelijke Opvoeding bij blessures
 
Eenmalig / kortdurend
Leerlingen die een keer niet mee kunnen doen met de les LO brengen daarvoor een briefje van ouders/verzorgers mee naar de les LO. Ze zijn dan ook gewoon in de les. Ze krijgen daar regeltaken, kunnen andere leerlingen helpen, of krijgen een vervangende opdracht. U hoeft hierover niet te mailen of te bellen naar de receptie.
> De leerling heeft altijd gymspullen én een briefje bij zich.
 
Langdurend
De ouders van leerlingen met een langdurige blessure kunnen een tijdelijke vrijstelling aanvragen bij de leerjaarcoördinator. Deze tijdelijke vrijstelling wordt verleend door de leerjaarcoördinator in overleg met de betreffende docent LO. Alleen indien deze vrijstelling is verleend hoeft de leerling voor een vast te stellen periode niet in de les LO te zijn.
> Aanwezigheid op school is verplicht. De leerling meldt zich aan begin en eind van de les LO bij het dagcoördinaat van het hoofdgebouw (meneer Mol) en werkt tijdens deze uren in de mediatheek. De docent LO kan de leerling een vervangende opdracht geven.

Aanvraagformulier verlof LO

Wijzigen e-mailadres
Wilt u uw e-mailadres doorgeven/veranderen? Klik hier en stuur een e-mail met uw gegevens naar de school. Vergeet niet de naam/namen van uw kind(eren) en de klas(sen) waar hij/zij in zit(ten).

Aanmelden gedurende het schooljaar
Indien u uw kind(eren) gedurende het jaar wilt inschrijven, kunt u contact opnemen met de administratie van de school. Zij kan u precies vertellen hoe de procedure verloopt.

Veelgestelde vragen
Speciaal voor ouders van leerlingen uit groep acht is er het bestand veelgestelde vragen:

Veelgestelde vragen voor leerlingen van groep acht en hun ouders

E-mailadressen medewerkers
Voor ouders en leerlingen van onze school zijn de mailgegevens van de medewerkers toegankelijk achter de portal. De inloggegevens voor de portal zijn via de Nieuwsbrief aan de ouders verstrekt. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar eveneens de inloggegevens. 

Brieven aan ouders en belangrijke bestanden
Hieronder vindt u bestanden die voor u als ouder van belang zijn. Ook de brieven die verstuurd worden zijn hieronder te zien. Niet actuele zaken worden weer verwijderd.
klas 6 uitnodiging ouderavond 
Romereis 
Regeling bezwaar en beroep 
Wijzigen e-mailadres in magister