(035) 624 11 81

College tour: Geologische Dienst Nederland

12 maart 2019

Een groep van 26 leerlingen (van GGH, Comenius en Broklede) waren op bezoek bij TNO-Geologische Dienst Nederland.
Daar kregen we een kijkje in de wereld van het bodemonderzoek: we hebben zelf veldwerk gedaan (bodemmonsters genomen tot op 2 meter diep) en onderzocht en we hebben gezien hoe de kwaliteit van het grondwater wordt bewaakt.
Daarna zijn we in de beschrijfruimte geweest, waar bodemmonsters (soms van honderden meters diep of nog dieper) helemaal worden beschreven en geanalyseerd: zowel chemisch als fysisch, maar ook wordt er datering gedaan. Daarna kregen we een lezing over het Dino loket: een database waarin alle gegevens van bodemmonsters in Nederland liggen opgeslagen, die database kun je via het internet benaderen en je kunt daarmee van alles te weten komen over de samenstelling van de bodem, de opbouw van de aardlagen tot op 100 meter nauwkeurig over de hele oppervlakte van Nederland (en een deel van de Noordzee). Ook namen we een kijkje, met behulp van 3D visualisatie in de Nederlandse ondergrond, waar we met behulp van modellen een grafische weergave zagen van de bodemsamenstelling, gebieden die aardbevingsrisico hebben en nog veel meer.
Tenslotte hadden we 30 minuten speeddaten: de leerlingen kregen de kans om met verschillende onderzoekers in gesprek te gaan over hun werk, studie en loopbaanmogelijkheden binnen een bedrijf zoals TNO.