(035) 624 11 81

Collegetour gaat weer van start

4 oktober 2018

Na het succes vorig jaar hebben we besloten om ook het komende schooljaar weer een serie ‘Collegetours’ te plannen.
 
Bètastudie- en loopbaan oriëntatie voor bovenbouw leerlingen.
Collegetour is een serie excursies naar bedrijven en onderzoeksinstellingen, bedoeld voor leerlingen in leerjaar 4, 5 en 6. Het doel is om de leerlingen te laten zien wat je met bèta vakken in de praktijk kunt en het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de oriëntatie op studie en loopbaan.
 
Samenwerking Bètapartners en 3 scholen in de regio.
Collegetour is een initiatief van Bètapartners en Platform bèta techniek. Zij hebben samen met docenten van Scholengemeenschap Broklede (Breukelen), het Comenius College (Hilversum) en het Gemeentelijk Gymnasium (Hilversum) de collegetour Gooi- en Vechtstreek gestart. De docenten van de deelnemende scholen organiseren elk 2 of 3 van de tours: zij leggen de contacten met bedrijven/instellingen en ontwikkelen samen met hen het programma.
 
Ook een praktisch deel.
Een tour bestaat uit een bezoek aan het bedrijf, waarbij vaak sprake is van een inleiding, of een college, een bezoek aan laboratoria, onderzoeksruimten of productieafdelingen. Maar er is ook altijd een praktisch gedeelte. Zo kan het zijn dat de leerlingen voor het bedrijf een casus moeten uitwerken, of zij krijgen een opdracht om op school een experiment uit te voeren, of er is een practicum bij het bedrijf georganiseerd. Tijdens het bezoek wordt altijd uitvoerig aandacht besteedt aan de vragen zoals welke studie nodig is, welke perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en vooral ook: wat doe je zoal de hele dag in zo’n functie.
 
Wie mogen mee doen.
Elke tour heeft een doelgroep leerjaar en leerlingen kunnen zich inschrijven voor deelname. We hebben op school wel een aantal spelregels afgesproken voor deelname om er voor te zorgen dat elke leerling evenveel kans heeft om mee te kunnen, maar ook om te voorkomen dat belangrijke toetsen worden gemist. Deze spelregels zijn in overleg met de schoolleiding en het decanaat opgesteld.
 
Wat staat er op het menu?
Op korte termijn gaan we naar de Universiteit van Amsterdam en het onderzoeksinstituut ARCNL waar we een kijkje nemen bij zeer vooruitstrevend onderzoek op het gebied van interactie tussen licht en moleculen: in Amsterdam worden de nieuwste technologieën ontwikkeld voor de volgende generatie chips-machines die door ASML worden gemaakt. Maar er komt nog veel meer: zie de bijlage voor een overzicht van de tours die al in de planning staan. Er komen nog enkele tours in de tweede helft van het schooljaar.
 
Meer informatie, mee doen?
Als je meer wilt weten over een van de naderende tours kun je contact opnemen met Eric Snelders (snelders@ggh.nu). Op de ELO is een vak ‘Collegetour 18-19’ aangemaakt: alle leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 hebben toegang tot dit vak. De naderende tours