(035) 624 11 81

Coördinatoren op het GGH

De begeleiding van de leerlingen is in handen van mentoren, leerjaarcoördinatoren en de zorgcoördinator. De leerjaarcoördinator zorgt onder andere voor de aansturing van de mentoren en beheert de informatie over prestaties, leerattitude, motivatie en functioneren van de leerlingen. De zorgcoördinator zorgt onder andere voor goede begeiding van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

De coördinatoren zijn op de volgende momenten telefonisch op school bereikbaar:


Mw Drs. D. Lubbers (Lu)  - klas 1 en 2  (telefoon Badhuislaan: 035 2030035)
dinsdag:           09.30- 10.00 uur
donderdag:      08.45- 09.15 uur
E-Mail: lubbers@ggh.nu
  
Mw Drs. M. Prins (Pr) - klas 3 en 4  (telefoon Vaartweg: 035 6241181) 
dinsdag:           10.30- 11.00 uur
woensdag:       11.30- 12.00 uur 
E-Mail: prins@ggh.nu 
 
Dhr Dr. M. Ruf (Rf) -klas 5 en 6  (telefoon Vaartweg: 035 6241181) 
maandag:       12.30- 13.00 uur
vrijdag:           12:30- 13.00 uur
E-Mail:  ruf@ggh.nu

Zorgcoördinator
Saskia Laaper (Lp)

Contactpersoon (intern vertrouwenspersoon), tevens anti-pestcoördinator
De school heeft een contactpersoon, mw Drs. C. Klijn. Zij verzorgt onder meer de leerlingen die te maken hebben met ongewenste intimiteiten. U kunt haar een e-mail klijn@ggh.nu sturen, dan neemt zij contact met u op. 

Mevrouw Klijn is tevens de anti-pestcoördinator. Bij de voorlichtingsronde langs de nieuwe eersteklassers, die elk jaar rond de herfst plaatsvindt, stelt zij zich voor aan de leerlingen. Alle leerlingen kennen haar van gezicht en kunnen haar desgewenst bereiken.