(035) 624 11 81

Digitaal aanmelden

Onderstaand aanmeldformulier geldt voor alle leerjaren.
Na digitale aanmelding ontvangt u een bevestiging. Mocht u deze niet ontvangen hebben, belt u ons dan: 035-6241181.
 

Aanmelding voor klas 1
Ouders en leerlingen die zich voor klas 1 willen aanmelden willen we graag wijzen op de officiële inschrijfperiode in de regio het Gooi. Deze loopt van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart 2019. Bij aanmeldingen na 10 maart 2019 kunnen we plaatsing niet garanderen en zal er op basis van beschikbaarheid geplaatst worden. Het uploaden van het formele schooladvies is voor alle leerlingen verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Lubbers: lubbers@ggh.nu.
 

Aanmelding voor klas 2 tot en met 6
Plaatsing in de leerjaren 2 tot en met 6 vindt altijd plaats in overleg met de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar. Belangrijkste uitgangspunten bij plaatsing zijn:
- er is plaats in het betreffende leerjaar.
- de leerling heeft een overgangsrapport naar het gewenste leerjaar op gymnasiaal niveau.

Leerjaarcoördinatoren
Klas 2: Mevrouw Moors:  moors@ggh.nu
Klas 3 en 4: Mevrouw Prins: prins@ggh.nu
Klas 5 en 6: De heer Ruf: ruf@ggh.nu

 • Gegevens leerling
 • Gegevens ouders / verzorgers
  • Ouder / verzorger 1
  • Ouder / verzorger 2
  • Ouderparticipatie
 • Laatst bezochte school
 • Ondersteuning
  • Voor de ondersteuning binnen school
 • Gezinssituatie
  • Gezinssituatie
 • Overige opmerkingen
  • Opmerkingen
   Hieronder kunt u een voorkeur opgeven voor de klassenindeling. We streven ernaar de voorkeuren binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie mee te nemen in de klassenindeling. We kunnen de voorkeuren echter niet garanderen. We maken in de volgorde van vermelding geen onderscheid en behandelen alle opgegeven voorkeuren als even belangrijk. U kunt maximaal 3 voorkeuren opgeven. De schoolorganisatie bepaalt uiteindelijk bij wie de leerling in de klas komt.
 • Ondertekening