(035) 624 11 81

Do ut des

10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei om 13.00 uur was het weer tijd voor 'Do ut des', het jaarlijkse samenzijn van de eindexamenkandidaten voorafgaand aan het eindexamen Nederlands. In het bijzijn van de Gooi en Eemlander hebben we dit bijzondere samenzijn gehouden.
Do ut Des in de Gooi en Eemlander


Do ut des (Latijn: ik geef opdat u geeft) is in de religie van de Romeinen een leidend principe. Met ‘geven’ wordt offeren bedoeld, ‘u’  betreft de specifieke godheid aan wie geofferd wordt. In ruil voor een offer verwacht de gelovige bescherming of een andersoortige gunst van een god. Het offeren gebeurde volgens een bepaald ritueel.
Aan het Gemeentelijk Gymnasium is dit ritueel specifiek ingevuld. Het is bij ons traditie dat de docenten van klas 6 samen met de leerlingen aan het begin van de Centraal Schriftelijke Examens een (bloemen-)offer brengen om voor de eindexamenkandidaten gunstige resultaten af te smeken. Net als vorige jaren hopen we echter niet alleen op inbreng van de docenten, maar ook van de eindexamenkandidaten en de leerlingen op school. Ergo: neem iets mee dat je wilt offeren, en smeek daarmee goede cijfers af!