(035) 624 11 81

Do ut des

14 mei 2018

Maandag 14 mei om 13.05 uur, is het weer tijd voor 'Do ut des', het jaarlijkse samenzijn van de eindexamenkandidaten voorafgaand aan het allereerste eindexamen. Zesdeklassers, komt allen naar het Gymnasion met een bloemenoffer of iets van gelijke strekking om het eindexamen op gunstige wijze te beginnen (en vergeet je woordenboek Nederlands niet!).


Do ut des (Latijn: ik geef opdat u geeft) is in de religie van de Romeinen een leidend principe. Met ‘geven’ wordt offeren bedoeld, ‘u’  betreft de specifieke godheid aan wie geofferd wordt. In ruil voor een offer verwacht de gelovige bescherming of een andersoortige gunst van een god. Het offeren gebeurde volgens een bepaald ritueel.
Aan het Gemeentelijk Gymnasium is dit ritueel specifiek ingevuld. Het is bij ons traditie dat de docenten van klas 6 aan het begin van de Centraal Schriftelijke Examens een (bloemen-)offer brengen om voor de eindexamenkandidaten gunstige resultaten af te smeken. Net als vorige jaren hopen we echter niet alleen op inbreng van de docenten, maar ook van jullie, de eindexamenkandidaten zelf. Ergo: neem iets mee dat je wilt offeren, en smeek daarmee goede cijfers af!