(035) 624 11 81

Echtscheidingsprotocol en formulier

Soms wordt de school geconfronteerd met complexe ouder-ouderconflicten of ouder-kindconflicten die voortvloeien uit een echtscheiding. Om helderheid te geven over de rechten en plichten is er door de school een echtscheidingsprotocol opgesteld. U kunt het protocol hieronder raadplegen. 
Echtscheidingsprotocol juli 2018

Bij dit protocol hoort een inventarisatieformulier middels welke u de school over de wijzigingen in de privésfeer kunt informeren. In het belang van een goede begeleiding van de leerling verzoeken we u de school tijdig op de hoogte te brengen. U kunt het formulier retourneren bij de administratie van onze school. 
Inventarisatieformulier niet samenwonende ouders