(035) 624 11 81

Echtscheidingsprotocol en formulier

Soms wordt de school geconfronteerd met complexe ouder-ouderconflicten of ouder-kindconflicten die voortvloeien uit een echtscheiding. Om helderheid te geven over de rechten en plichten is er door de school een echtscheidingsprotocol opgesteld. U kunt het protocol hieronder raadplegen. 
Echtscheidingsprotocol juli 2018

Bij dit protocol hoort een inventarisatieformulier middels welke u de school over de wijzigingen in de privésfeer kunt informeren. In het belang van een goede begeleiding van de leerling verzoeken we u de school tijdig op de hoogte te brengen. U kunt het formulier retourneren bij de administratie van onze school. 
Inventarisatieformulier niet samenwonende ouders

Bij het regionale centrum voor Jeugd en Gezin is ook veel expertise over dit onderwerp. Zij hebben een document voor ouders en professionals gemaakt waar je nuttige informatie kan vinden maar ook waar je voor hulp terecht kan. U kunt het formulier via de website van Jeugd en Gezin kunt u dit document raadplegen, of hier downloaden.