(035) 624 11 81

Economie

Het vak economie valt binnen het leergebied Mens en Maatschappij. In dit leergebied staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen met onze samenleving centraal. Wie inzicht in de samenleving heeft, is hier beter tegen gewapend, is mondiger en heeft meer mogelijkheden om verantwoordelijkheid op zich te nemen, tegenover zichzelf en tegenover zijn medemensen.

Het vak economie gaat over ‘concrete maatschappelijke vraagstukken’. Dat houdt meer in dan het benoemen en beschrijven van economische problemen in de werkelijkheid, maar ook en vooral het begrijpen ervan, en het geven van een oordeel erover: “Wat vind ik hiervan en wat zou ik hiermee doen als ik bijvoorbeeld minister van Economische Zaken was”?