(035) 624 11 81

​English for Academic Purposes (EAP)

Op het GGH krijgt voorbereiding op studie en werk in een wereld zonder grenzen vanaf klas 1 alle ruimte. Goede beheersing van het academisch Engels hoort daarbij.

In klas 1 worden kleine groepen leerlingen bij EAP junior uitgedaagd met extra Engels.

Vanaf klas 4 oriënteren leerlingen zich op studie- en beroepskeuze, en dus ook op Engelstalige studies. Op het GGH zijn er, naast lessen voor de verschillende Cambridge Certificates, ook modules English for Academic Purposes. In deze modules van tien lesuren is er veel aandacht voor Academic Writing, een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Leerlingen in klas 4 en 5 leren op hun eigen niveau in het Engels te schrijven: naast de theorie krijgen ze persoonlijke feedback op hun essays en brieven. Daarnaast leert de leerling zich mondeling genuanceerd in het Engels uit te drukken.

In klas 6 is er individuele begeleiding voor leerlingen die in het buitenland gaan studeren. Hulp wordt geboden bij het schrijven van o.a. een motivatiebrief en bij de voorbereiding op een toelatingsinterview op een Engelstalige universiteit.
Contactpersoon: Marya de Haas