(035) 624 11 81

Extra uitdagingen

Naast onze vaklessen bieden wij onze leerlingen veel extra activiteiten aan, hieronder geven wij u een kort overzicht. 

Leiderschap
Het is onze taak de intellectuele ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren en te voeden. Daarom heeft het Gemeentelijk Gymnasium in de afgelopen jaren een aantal leiderschapsactiviteiten ontwikkeld waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staat. Vanaf klas 1 tot en met klas 6 wordt in een doorlopende leerlijn aandacht besteed aan de persoonlijke ontplooiing van de leerling, met als doel het meegeven van de best mogelijke vaardigheden voor de volgende stap in hun carriere.

Folder Leadership op het GGH

Kunst en cultuur
Jaarlijks vindt de traditionele Grote Avond plaats, een grootse toneelvoorstelling waar veel leerlingen met plezier en toewijding aan meewerken, muzikaal omlijst door het orkest geformeerd uit leerlingen en docenten. Tevens gaat elk leerjaar tenminste een keer per jaar naar een culturele voorstelling. Alle leerlingen van klas 1 en 2 bezoeken 1 keer per jaar een lunch concert bij het MCO. Tevens participeren leerlingen van onze school in culturele projecten. Zo hebben leerlingen van klas 4 op vrijwillige basis deelgenomen aan een project van een week in samenwerking met het MCO Hilversum. Oud-leerling Sammie de Vries maakte een prachtige film, waarbij hij leerlingen uit klas 4 drie dagen volgt. Zij maakten, onder leiding van Suzi Zumpe, een klassiekezangvoorstelling met liederen van Schubert, Schumann en Brahms.

Ook in onderstaande folder vindt u veel informatie.

Folder GGH & Kunst

Olympiades
Wij zijn een olympiadeschool en dus wordt deelname aan de olympiades breed gedragen. Veel van onze leerlingen oefenen in hun vrije tijd om deel te kunnen nemen deel aan de olympiades in de bètavakken waar zij regelmatig heel goed scoren. Maar ook bij de olympiades Grieks, Latijn en aardrijkskunde hebben onze leerlingen hoge plaatsen bereikt. 

Internationaal erkende taalcertificaten
Gemotiveerde leerlingen kunnen op verschillende niveaus taalcertifcaten halen die internationaal erkend zijn: DELF voor Frans, het Goethe-Zertifikat bij Duits en de Cambridge-certificates bij Engels. 

Folder moderne vreemde talen op het GGH

Debatclub
Het GGH heeft een actieve debatclub waarin leerlingen uit diverse leerjaren wekelijks oefenen in het debatteren. Ons debatteam neemt met succes en plezier deel aan het Nederlands Kampioenschap Schooldebatteren, Onderweg naar het Lagerhuis, European Youth Parliament en in de onderbouw het UNICEF debattoernooi voor kinderrechten.

Internationale uitwisselingen
Als onderdeel van het thema mondialisering stimuleren wij onze leerlingen om andere gebruiken en culturen te leren kennen. Leerlingen die het vak Chinees volgen gaan een week naar Beijing of naar Shanghai, waar zij lessen volgen en in gastgezinnen verblijven. Eveneens ontvangen wij elke twee jaar leerlingen van onze zusterscholen in beide Chinese steden, deze Chinese leerlingen logeren dan weer bij onze leerlingen. Tevens coördineert het Gemeentelijk Gymnasium sinds 1989 het Pan European Educational Project, dat is opgezet om leerlingen uit een aantal Europese landen kennis met elkaar te laten maken waarbij tijdens een werkweek een gezamenlijk onderwerp uitgediept wordt. Zo zijn vijf GGH leerlingen in november 2015 naar Svendborg in Denemarken geweest om tezamen met leerlingen uit vier andere Europese landen het thema "Global Conflicts" uit te diepen. Alle leerlingen verblijven gedurende hun werkweek bij gastgezinnen, elkaar leren kennen en waarderen is het belangrijkste doel.  

Daarnaast gaan alle leerlingen op werkweek naar de Ardennen. Afhankelijk van het vakkenpakket gaan leerlingen ook op studiereis naar Griekenland, Rome, Parijs, Berlijn en IJsland.

Je inzetten voor een goed doel
Onze leerlingen ondernemen jaarlijks activiteiten waarbj zij een goed doel ondersteunen. De afgelopen jaren is geld ingezameld om het onderwijs in Maande, een klein Chinees dorp, te faciliteren. Dit jaar hebben de leerlingen ervoor gekozen om zich in te spannen voor het Malala Fund, dat zich inzet voor onderwijs aan meisjes. 

Pre-University College aan de VU
Voor een selecte groep leerlingen uit de bovenbouw heeft de VU programma's ontwikkeld om extra uitdaging te bieden. De masterclasses bestaan uit vier colleges die worden gegeven door docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. je leert onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen en hier zelstandig aan te werken, je doet onderzoek en geeft presentaties. Klik hier voor meer informatie op de site van de VU.

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van overige activiteiten die ook plaatsvinden naast bovengenoemde zaken.

Oud-leerling Odilia Teding van Berkhout spreekt over de extra activiteiten en algemene ontwikkeling.