(035) 624 11 81

Filosofie

Filosofie is een vak dat heel goed past bij de klassieke vorming op een gymnasium. Je maakt kennis met het gedachtengoed van de westerse cultuur van filosofen van de oudheid tot nu toe. Maar ook leer je kritisch na te denken, de juiste vragen te stellen en je mening met goede argumenten te onderbouwen. Hoewel het bij geen enkele vervolgopleiding verplicht is, staat het wel goed op je cv! Je kunt filosofie in elk profiel als keuzevak kiezen, maar in CM zelfs binnen het profiel!

In klas 3 maak je voor het eerst kennis met filosofie gedurende een halfjaar met 1 uur in de week. We denken dan na over de vraag wat geluk is, of jij racistisch bent, of kernenergie goed is of niet, of de mens een ziel heeft, of je een cyborg bent, of je herinneringen betrouwbaar zijn, of corvee eigenlijk wel nodig is, wat wijsheid is, of tijd bestaat, wat denken is, of je je waarneming kunt vertrouwen, of vrijheid eigenlijk wel leuk is en je zult zien dat je debatteren kunt leren.

In klas 4 denken we na over de vragen of het leven zin heeft, of je jezelf kunt kennen, wie het land moet regeren, of je iets kleins mag stelen, of mannen en vrouwen elkaar wel kunnen begrijpen, of we een vrije wil hebben, of kunst iets te maken heeft met schoonheid, of een robot verliefd kan worden, of straffen wel werkt, of de mens van nature goed is of slecht, of waarden en normen voor iedereen verschillend zijn, of je iemand mag doden om meerdere mensen te redden, of iedereen egoïstisch is.

In klas 5 denken we na over de vragen of kunst mooi moet zijn, of een kunstenaar een misdrijf mag begaan, of er ook nadelen zijn aan een democratie, of jouw ideale wereld ook werkelijk kan bestaan, of mensen wel weten wat hun echte behoeftes zijn, of we vrijheid moeten inleveren voor veiligheid, of we armoede de wereld uit moeten helpen, of er zoiets als een lot bestaat, of wij wel of niet ons brein zijn, of geld gelukkig maakt, of als we het goede doen dat automatisch leidt tot geluk, wat emoties zijn als angst en liefde, of een computer in de toekomst net zo kan denken als een mens.

In klas 6 denken we na over de vragen of we wel iets zeker kunnen weten, of we onze zintuigen wel kunnen vertrouwen, of er een conflict is tussen geloven en weten, wat waarheid is, of je kunt weten of God bestaat, of er aangeboren kennis is, of er dingen zijn die we niet kunnen weten, of wetenschap objectief is, of wetenschap uiteindelijk alles kan weten. Voor de komende vier jaar is het examen onderwerp filosofie De vrije markt en het goede leven.

Isabella Sueur vertelt over het vak filosofie en de studie.