(035) 624 11 81

GGH leerlingen geven les aan groep 8

7 november 2018

Op woensdag 7 november is het POVO project van start gegaan. Dit project houdt in dat leerlingen van onze school lesgeven aan getalenteerde leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het project valt in twee onderdelen uit elkaar:
1: lessen aan leerlingen uit groep 8. Deze leerlingen worden uitgenodigd op het GGH. Dit onderdeel is op 7 november van start gegaan. Van 22 basisscholen zijn 70 leerlingen begonnen met verdiepende lessen in wiskunde, science en humaniora. Alle leerlingen zijn in groepjes van 4 ingedeeld en krijgen les van GGH-leerlingen. Onze leerlingen hebben deze lessen voorbereid in overleg met een vakdocent van onze school.

2. lessen aan leerlingen uit groep 7. Dit onderdeel van het project zal in het voorjaar van 2019 van start gaan. Dan gaan onze leerlingen naar de basisscholen toe om daar de lessen te geven in de eigen omgeving van de groep 7 leerlingen. 

Doel van dit project is om getalenteerde extra uitdaging te bieden waar op de basisschool niet altijd tijd voor is. Voor onze leerlingen is het erg leerzaam om leerstof over te dragen aan jongeren, verantwoordelijk te zijn voor de voorbereiding, flexibel te zijn in hun uitleg en het leren geven voor positieve feedback. 

We kijken vandaag terug op een geslaagde eerste les!