(035) 624 11 81

GGH leerlingen geven les aan groep 8

Wat drie jaar geleden begon als pilot met één basisschool, is inmiddels uitgegroeid tot een groot succesvol project waaraan dit jaar maar liefst 30 basisscholen en 96 GGH-leerlingen uit de 3e, 4e en 5e klas deelnamen. Het project heet POVO, wat staat voor Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs. Het POVO-project biedt GGH-leerlingen de mogelijkheid om zelf eens te ervaren hoe het is om docent te zijn. Het mes snijdt aan twee kanten: plusleerlingen van de basisschool krijgen extra uitdaging van onze leerlingen en onze leerlingen ontwikkelen zo op vroege leeftijd al didactische en pedagogische vaardigheden. Ook merken ze dat lesgeven toch niet zo eenvoudig is al ze dachten…

Het huidige programma dat we ook volgend schooljaar zullen voortzetten, bestaat uit twee delen: tussen de herfst- en Kerstvakantie komen leerlingen uit groep 8 op de woensdagmiddagen naar het GGH toe en vanaf de voorjaarsvakantie gaan onze leerlingen naar de verschillende basisscholen in de regio. In beide gevallen krijgt elke GGH-leerling een groepje van 3 tot 5 leerlingen onder zijn of haar hoede. Leerlingen kiezen of ze les willen geven op het gebied van wiskunde, science of Humaniora. Sommige leerlingen kiezen er zelfs voor om aan meerdere rondes mee toe doen en binnen meerdere vakgebieden les te geven. Deelname is dus vrijwillig en zelfs niet zonder voorwaarde: alleen leerlingen van wie wij denken dat zij hun deelname goed zullen kunnen combineren met hun reguliere schoolwerk, mogen meedoen.

Groep 8 op het GGH

Leerlingen uit groep 8 blijken het erg leuk te vinden om bij ons op het GGH, lessen te volgen. Zo ervaren ze (alvast) hoe het is bij ons op school, en een leuke toegevoegde waarde is dat zij bij science proefjes in het lab doen. Daar leren ze onder andere te werken met een microscoop en eindigen ze het programma zelfs met het lanceren van hun eigen raket! En dat allemaal onder toeziend oog van onze eigen leerling-docenten. Eén van die leerling-docenten was Lokmane (klas 3), die over zijn deelname het volgende vertelt:

Ik vond de “leraar-rol” die je had tijdens deze lessen ontzettend leuk. In mijn opzicht is het helpen van kinderen, en dan in het specifiek ze iets bijbrengen, best wel belangrijk. Het is voor de samenleving goed om (jonge) kinderen zo goed mogelijk te onderwijzen, immers de jeugd van nu is de toekomst van later. Ook speelt mijn leeftijd een rol. Daardoor zien de kinderen dat zij ook niet zo heel veel later hetzelfde kunnen als wat ik nu doe.

Ik was de drie eerste lessen TOA. Hierdoor had ik eigenlijk een waarnemende rol en hielp ik groepjes die wat moeite hadden met hun experiment. De laatste drie lessen had ik echter een eigen groepje onder mijn hoede. Ik deed het experiment samen met hen volgens het voorschrift. Alleen liet ik ze ook wat meer zelfstandig werken en stelde ik altijd een paar vragen die niet per sé met het experiment zelf te maken hadden, maar wel dieper op de theorie ervan ingingen. Dit deed ik puur om de kinderen wat extra’s te leren en om ze zo het experiment beter te laten begrijpen.

Mijn verwachtingen over dit project zijn zeker uitgekomen, zo niet overtroffen. Ik heb echt het gevoel dat ik de kinderen, mede door hun uitstekende werkhouding, wat heb geleerd en dat ze blij naar huis gingen!

Groep 7 op de basisscholen                           

Voor het groep 7 programma stappen onze leerlingen op de fiets richting basisscholen die in locatie variëren van Huizen tot Loenen aan de Vecht. Leerlingen die naar die locaties toe gaan, zijn meestal ook leerlingen die in die regio wonen en zelf vaak ook oud-leerling zijn van de school waar zij de lessen gaan verzorgen. Dat is voor zowel de leerling als hun oud-docenten vaak een erg leuk weerzien. Gelukkig zijn er ook veel basisscholen dichterbij, die aan dit project deelnemen. STIP is daarbinnen een belangrijke deelnemer, omdat zij op verschillende locaties in Hilversum een speciaal programma aanbieden voor plusleerlingen van 14 verschillende basisscholen. Saskia Prins, specialist hoogbegaafdheid binnen STIP vertelt over haar ervaring met de POVO-lessen:

De samenwerking van de GGH-leerlingen met de basisschoolleerlingen van de Stipklassen ervaar ik als uniek. Geheel op eigen wijze gaan de kinderen spontaan en soepel met elkaar om. Stipklas leerlingen vinden het geweldig om met middelbare scholieren te mogen werken en ondertussen vragen te stellen over de school, docenten en huiswerk etc. Het verbaast de GGH-leerlingen op hun beurt wat een snelle denkers, leergierige kinderen de Stipklaskinderen zijn. 

Een paar weken voor de start van elke nieuwe ronde van de POVO-lessen begint de werving van GGH-leerlingen via een inschrijving op de ELO. Leerlingen geven dan onder andere hun beschikbaarheid op, en moeten dan ook motiveren waarom zij vinden dat zij geschikt zijn om aan dit project deel te nemen. De klas waaruit dit schooljaar verreweg de meeste aanmeldingen en deelnemers voortkwamen, was 3G. Meer dan de helft van de leerlingen uit 3G heeft aan één of meerdere rondes van de POVO-lessen meegedaan! We sluiten dit artikel dan ook af met de ervaringen van twee leerlingen uit die 3G. Noortje Gerkes en Rep van Puffelen, die respectievelijk Humaniora en wiskunde-lesssen verzorgden. 

Noortje Gerkes:

Ik vond op verjaardagen met mijn neefjes en nichtjes spelen altijd hartstikke leuk, dus toen mij werd uitgelegd dat je als leerling lessen kon geven op basisscholen was ik meteen geïnteresseerd. Humaniora sprak mij heel erg aan, omdat dat inhield dat je met kinderen ‘the Lion King’ zou bespreken. Het doel was dan dat wij als ‘docenten’ de kinderen moesten leren dat je een film of boek anders dan: “Ik vond het een leuke film, gewoon.” kon beschrijven. We kregen eerst een paar proeflessen, maar moesten ons lesprogramma helemaal zelf samenstellen. Het ligt er natuurlijk per kind aan hoe dit dan uitpakt, maar juist dat vond ik een spannende uitdaging. Het was een hele interessante ervaring en volgend jaar doe ik weer mee!

Rep van Puffelen:

Een vriend van mij en ikzelf hoorden dat we iets heel speciaals konden gaan doen. We hadden ons direct ingeschreven, het ging namelijk over het geven van 6 wiskundelessen aan de 10 plus-leerlingen van groep 7 van de Vondelschool in Bussum. Mijn broertje (Linus) zat daarbij, dus dat maakte het extra leuk. Elke dinsdagochtend gingen die vriend van mij en ik naar de Vondelschool en mochten daar een uur lesgeven aan de hand van een boekje. In dat boekje stonden opdrachten en experimenten die we af moesten werken. We kregen volledig de vrijheid om dat op onze eigen manier te doen. De leerlingen vonden het ook heel leuk! Soms hadden we de sommen al binnen het uur af en vonden de leerlingen het leuk om aan ons een paar vragen te stellen over hoe het op de middelbare school is. Wij beantwoordden die graag en zij vonden dat heel interessant.

Door: L. Evers (coördinator POVO en begeleider POVO-wiskunde-lessen)

Ook namens: J. Smet (begeleider POVO-science-lessen), T. van Eijkeren en N. Schonebaum (begeleiders POVO-Humaniora-lessen), en D. Lubbers (eindverantwoordelijke POVO)