(035) 624 11 81

Gymnasiaal onderwijs

Het docentencorps van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bestaat uit een groep zeer veelzijdige en enthousiaste leraren die terzijde worden gestaan en samenwerken met vakkundig en toegewijd onderwijs ondersteunend personeel.

Belangrijk in het functioneren van de docenten is het feit dat de door hen gegeven schoolvakken geen losstaande entiteiten zijn. Enige jaren geleden is het Bèta-coördinaat in het leven geroepen: de diverse bètavakken gaan met elkaar in overleg over de te volgen leerlijnen en werken samen aan vakoverstijgende projecten. Onlangs is tevens een Alfa-coördinaat opgericht, met hetzelfde doel voor de alfavakken.

Een essentieel onderdeel van de opleiding vormt de klassieke culturele vorming: de leerlingen leren Latijn en Grieks en bestuderen de klassieke oudheid. Daarbij kijken ze hoe de normen en waarden van de oudheid ons denken en doen tot op de dag van vandaag beïnvloeden. 
 
Isabella Sueur spreekt over de klassieke talen.

We gaan ervan uit dat de ontwikkeling van de leerlingen niet alleen ontstaat door het volgen van de reguliere schoolvakken. Een goede gymnasiast is een femina of homo universalis in wording. We besteden daarom ruim aandacht aan allerlei andere wetenschappelijke, culturele en sportieve uitdagingen. De leerlingen bezoeken theatervoorstellingen, worden uitgenodigd zich in te schrijven voor de zogenaamde olympiades waarin ze het tegen anderen kunnen opnemen met hun kennis van specifieke vakken, doen mee aan debattoernooien en sportwedstrijden en tonen hun artistieke talenten op de toneelavonden of het KunstLab.  
 
Merel Vis spreekt over wetenschappelijk verantwoord onderzoek.

Als school werken we niet alleen aan de intellectuele scholing van onze leerlingen, we zien ook graag dat onze leerlingen een emotionele en sociale groei doormaken. Om dit tot uitdrukking te brengen heeft Jan Meinderts, onze oud-collega klassieke talen ons Gymnasium hiervoor een schoolmotto ter hand gesteld. Dit motto luidt als volgt: Virtus Quaerit Intellectum, ofwel: deugd vraagt om inzicht. Dit motto heeft een Socratische achtergrond: Inzicht in goed handelen zal volgens Socrates leiden tot overeenkomstig gedrag.