(035) 624 11 81

Het bètaprogramma per leerjaar

Hieronder vind je nog nader informatie over de specifieke bèta-activiteiten, per leerjaar of thematisch geordend.

In leerjaar één volg je al direct het vak Natuurkunde. Samen met Biologie leer je hier, door het doen van practica, hoe je nauwkeurig kunt meten. In leerjaar twee is het project Meet de Atleet een goed voorbeeld hoe theorie en praktijk worden gecombineerd bij de bètavakken. Je onderzoekt dan de invloed van bepaalde lichaamseigenschappen (armlengte, longvolume) op je sportprestaties (gegooide afstand met een bal, tijd op de 400 meter hardlopen). De onderzoeksvaardigheden die je tot dan toe geleerd hebt kun je in dit project kwijt, want je gaat voor het eerst een volledig onderzoek doen van begin tot einde.

In leerjaar drie krijg je het vak Scheikunde erbij en ga je de aangeleerde onderzoeksleerlijn die zo kenmerkend is voor de bètavakken op onze school, verder uitwerken en perfectioneren. Uiteindelijk leer je in de bovenbouw hoe je een wetenschappelijk artikel moet lezen, interpreteren en zelf moet schrijven. Een nuttige voorbereiding op een universitaire (bèta)vervolgopleiding.

Snellius - klas leerjaar 4
Ook op andere bètafronten is een groot aantal van onze leerlingen actief. Leerlingen die excelleren, of bijzonder geïnteresseerd zijn in natuurkunde, scheikunde, biologie of wiskunde, hebben de mogelijkheid zich op andere manieren te verdiepen dan alleen in de reguliere lessen. Het meedoen aan de IJSO (International Junior Science Olympiad) begon als een pilot maar is inmiddels zo‘n succes dat het uitgebreid is naar EUSO (European Union Science Olympiad), waar ons team tot onze grote trots onlangs zilver behaalde in Klagenfurt. 
Inmiddels is de groep participerende leerlingen substantieel: meer dan 40 leerlingen nemen, in wisselende samenstelling, deel aan diverse activiteiten. Zo heeft een groep leerlingen onlangs een Masterclass over spectrometrie bijgewoond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een andere groep bezocht Givaudan, een chemische fabriek in Naarden die geur- en smaakstoffen produceert. Meer dan 40 leerlingen deden mee aan de voorrondes van de (onderbouw olympiade) IJSO toets 2015, 10 daarvan behaalden zelfs een certificaat, wat betekent dat zij bij deze ronde tot de beste 250 leerlingen van Nederland behoren. De groep heeft inmiddels een officiële naam: de “Snellius-klas” en de spin-off mag er wezen. 
Snellianen bij
bètadag aan de UvA, 11 februari 2016
Talenten worden uitgedaagd en ontwikkeld. Vanaf het komend schooljaar gaan de leerlingen ook meer in (kleine) projecten werken aan experimenten, eigen onderzoek, of het organiseren van lezingen, waarbij bovenbouwers en onderbouwers samen optrekken. Er zullen steeds meer leerlingen zijn die gaan deelnemen aan Olympiades en leerlingen verdiepen zich en onderwijzen elkaar in hun verworven kennis.

Leren onderzoeken uitdiepen in leerjaar vijf
Terwijl je in de onderbouw leert uit welke onderdelen een onderzoek bestaat (onder andere een vraagstelling, een hypothese, een conclusie), wordt in de bovenbouw gefocust op de betrouwbaarheid en de validiteit van een onderzoek. Hoe weet je of je metingen betrouwbaar zijn? En kun je met je resultaten een volmondig antwoord geven op je onderzoeksvraag?
In leerjaar vijf voer je in dit kader een onderzoeksproject uit bij scheikunde. Je wordt bij het schrijven van je Engelstalige verslag zowel begeleid in het voorgaande, als in het schrijven van wetenschappelijk Engels: de voertaal in de wetenschap.

Profielwerkstuk in leerjaar zes
Het profielwerkstuk is een verplicht examenonderdeel waarin je een zelf ingericht onderzoek zelfstandig gaat uitvoeren. Er is veel ruimte en er zijn veel mogelijkheden om zo’n onderzoek op bètagebied uit te voeren. Deze school biedt de materiële middelen voor zo’n onderzoek en het multifunctionele bèta lab is een uitstekende werkplek om zo’n onderzoek uit te voeren.

Cern 
Leerlingen met het vak natuurkunde uit de zesde klas, bezoeken jaarlijks facultatief l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire; beter bekend als het CERN. Naast lezingen over de Large Hadron Collider (LHC) en over een onderzoek dat het mogelijk moet maken aannames te maken over de momenten direct na de oerknal, is er ruim de tijd om het CERN te gaan verkennen. De groep bezoekt jaarlijks een algemene expositie in The Globe of Science and Innovation, de Mission Control van het lopende AMS-experiment met een detector op het International Space Station (ISS), en als hoogtepunt de gigantische detector van het CMS-experiment. Deze kolos met een diameter van 15 meter is een onderdeel van de beroemde 27 kilometer lange deeltjesversneller, en is in staat om verschillende eigenschappen van botsende deeltjes nauwkeurig te detecteren.