(035) 624 11 81

In memoriam: Hans Crum

16 mei 2020


‘Ik ben nog altijd blij dat ik zoveel heb kunnen leren en weten, want daardoor is mijn verbeeldingskracht gevoed.’

Op 11 mei jl. is onze oud-collega Hans Crum (1954-2020) overleden. Hij is vele decennia aan het Gymnasium verbonden geweest, als docent Nederlands en als conrector. Hij was een bijzondere man en een geliefd collega, die voor de school van grote betekenis is geweest. Hij stond aan de basis van vele onderwijskundige vernieuwingen en heeft onze school een eigen gezicht gegeven. 
Zijn geest was scherp, zijn hart groot. We zullen nog veel aan hem denken. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, familie en dierbaren. 

Bestuur, schoolleiding, (oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen