(035) 624 11 81

Klas 3 Profielkeuze

Hieronder vindt u de keuzemomenten in leerjaar 3 en de daarbij behorende bestanden.

Rond de herfstvakantie
Boekje 'profielen en vakken in de bovenbouw': wordt uitgereikt aan de leerlingen. Digitale versie 2018-2019:
decanaat pfk boekje 18 19
decanaat Kunst, sport, LOB, reizen
decanaat gamma

decanaat alfa
betavakken

November-december 2018
Les over profielen op het Gemeentelijk Gymnasium (NT, NG, EM, CM)  en les over nieuwe vakken in de bovenbouw

18 19 vooropleidingseisen


Donderdagavond 8 november (3ABCD) en dinsdagavond 13 november (3EFG) 2018
Profielkeuzeavonden voor leerlingen van klas 3 en hun ouders

Januari 2019
Talentfocus: interessetest

Vanaf 1 februari 2019
Vakadviezen voor de bovenbouw op Magister

Uiterlijk maandag 11 februari 2019
Voorlopige profielkeuze (dossier) inleveren bij receptie en digitaal via Magister
profielkeuzeformulier 1819

Woensdag 27 februari 2019
Mentorspreekmiddag

Woensdag 6 maart 2019

Docentenspreekavond


Begin april 2019
Definitieve profielkeuze: GGH geeft formulier met profielkeuze ter controle mee bij rapport 3


Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan klas 3: Anne Cavadino (cavadino@ggh.nu)