(035) 624 11 81

Klas 3 Profielkeuze

Hieronder vindt u de keuzemomenten in leerjaar 3 en de daarbij behorende bestanden.

Rond de herfstvakantie
Boekje 'profielen en vakken in de bovenbouw': wordt uitgereikt aan de leerlingen. Digitale versie 2017-2018:
17 18 klas 3 pfk-boekje

November-december 2018
Les over profielen op het Gemeentelijk Gymnasium (NT, NG, EM, CM)  en les over nieuwe vakken in de bovenbouw
18 19 vooropleidingseisen

Donderdagavond 8 november (3ABCD) en dinsdagavond 13 november (3EFG) 2018
Profielkeuzeavonden voor leerlingen van klas 3 en hun ouders

Januari 2019
Talentfocus: interessetest op school

Vanaf 1 februari 2019
Vakadviezen voor de bovenbouw op Magister

Uiterlijk maandag 11 februari 2019
Voorlopige profielkeuze (dossier) inleveren bij receptie en digitaal via Magister
klas 3 profielkeuzeformulier

Woensdag 27 februari 2019
Mentorspreekmiddag

Woensdag 6 maart 2019

Docentenspreekavond


Begin april 2019
Definitieve profielkeuze: GGH geeft formulier met profielkeuze ter controle mee bij rapport 3


Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan klas 3: Anne Cavadino (cavadino@ggh.nu)