(035) 624 11 81

Klas 5 Studie-oriëntatie en verdieping

Welke studies zijn er in Nederland of in het buitenland? En welke studies passen bij mij?
Hieronder vindt u de keuzemomenten in leerjaar 5 en belangrijke bestanden. Dit leerjaar gaan alle leerlingen universiteiten bezoeken en in gesprek met hun mentor over de studiekeuze.

September 2017
Leerlingen maken in het kader van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de mentorles een studiekeuzeplanning waarin o.a. bezoek aan open dagen en meeloopdagen aan universiteiten is opgenomen.
Er is de mogelijkheid om op één toetsvrije schooldag per jaar een open dag te bezoeken. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld zijn via dehaas@ggh.nu
Informatie over studiemogelijkheden, open dagen en meeloopdagen is te vinden op de site: www.studiekeuze123.nl. Op deze site zijn ook keuzetests te vinden. Beschikbaar via de ELO, via het vak G5ALGEMEEN is de Keuzegidsonline.
Op school zijn naslagwerken over studiekeuze te raadplegen.

Zaterdag 30 september 2017
​Education Fair op Gemeentelijk Gymnasium, voorlichting over studie in de VS

Vrijdag 10 november 2017
​Studiekeuzetraining Septemberadvies, facultatief
​(vervolgdata: 22 november en 7 december)

Maandagavond 11 december 2017
Voorlichting studie in buitenland

Woensdagavond 17 januari 2018
​Studiekeuze en de rol van ouders, speciaal voor klas 5

Dinsdagavond 6 februari 2018
Studiekeuzemarkt 4STRAX van Gooise scholen in Amsterdam

Vrijdag 23 februari 2018
Deadline laten vallen extra vakken:
Wijzigingsformulier - laten vallen extra vakken
klas 4 profielkeuzeformulier
Vooropleidingseisen Wetenschappelijk Onderwijs


Donderdag 8 maart 2018
Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep


Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan Marya de Haas.