(035) 624 11 81

Klas 5 Studie-oriëntatie en verdieping

Welke studies zijn er in Nederland of in het buitenland? En welke studies passen bij mij?
Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 5 op een rij en een aantal belangrijke bestanden. Dit leerjaar gaan alle leerlingen universiteiten bezoeken en in gesprek met hun mentor over de studiekeuze.

September 2019
Leerlingen maken in het kader van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de mentorles een studiekeuzeplanning waarin o.a. bezoek aan open dagen en meeloopdagen aan universiteiten is opgenomen.
Er is de mogelijkheid om op één toetsvrije schooldag per jaar een open dag te bezoeken. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld zijn via dehaas@ggh.nu
Informatie over studiemogelijkheden, open dagen en meeloopdagen is te vinden op de site: www.studiekeuze123.nl. Op deze site zijn ook keuzetests te vinden. 
Op school zijn diverse naslagwerken over studiekeuze te raadplegen.

Zaterdag 5 oktober 2019
​Go Global Education Fair op het Gemeentelijk Gymnasium, voorlichting over studie in de VS en Canada, georganiseerd door Ustudy en Guts

Vrijdag 8 november 2019
​Studiekeuzetraining Septemberadvies, facultatief
​(vervolgdata: 19 november en 4 december)

Maandagmiddag 9 december 2019
Voorlichting studie in buitenland

Woensdagavond 5 februari 2020
​Studiekeuzeadviesavond voor ouders en leerlingen, speciaal voor klas 5

Februari 2020
Studiekeuzemarkt 4STRAX van Gooise scholen in Amsterdam

Vrijdag 14 februari 2020
Deadline laten vallen extra vakken:
Wijzigingsformulier - laten vallen extra vakken
klas 4 profielkeuzeformulier
18 19 vooropleidingseisen


Donderdagavond 19 maart 2020
Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep


Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan Marya de Haas.