(035) 624 11 81

Klas 6 Jaar van de studiekeuze

>Welke studie past bij mij?
In klas 6 gaan de leerlingen de knoop doorhakken: wat ga ik doen na het eindexamen op het GGH? Voor vragen kunnen zij terecht bij de decaan, Marya de Haas.

Eind oktober 2019
"Je diploma en dan?" wordt aan de leerlingen uitgereikt. Dit boekje bevat allerhande informatie over studiekeuze en studeren.

Vanaf september 2019
Leerlingen maken in de les in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een planning voor studiekeuzeactiviteiten.
Bezoek open dagen en meeloopdagen op universiteiten: mogelijk op één toetsvrije schooldag. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld worden via dehaas@ggh.nu.
Aanbevolen site voor studiekeuze, data van open dagen en meeloopdagen en deadlines: www.studiekeuze123.nl. Hier zijn ook keuzetests te vinden.
Op het decanaat zijn diverse studiekeuzematerialen te raadplegen.
18 19 vooropleidingseisen

Zaterdag 5 oktober 2019
​Go Global Education Fair op het Gemeentelijk Gymnasium voor oriëntatie op studie in VS en Canada, georganiseerd door Ustudy en Guts

Vrijdag 8 november 2019
Voor leerlingen die graag wat extra hulp krijgen bij hun studiekeuze biedt het GGH in samenwerking met het bureau Septemberadvies een keuzetraject aan: start op vrijdag 8 november (groep); vervolgdata: dinsdag 19 november (individueel) en woensdag 4 december (individueel, eventueel met ouders). Kosten van het traject: 275 euro.

Woensdag 15 januari 2020
Deadline inschrijving numerus fixusstudies met decentrale selectie.

Donderdag 19 maart 2020
Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep en profielwerkstukkenmarkt.

Vrijdag 1 mei 2020
Deadline algemene inschrijving bij universiteiten en hogescholen via http://info.studielink.nl
Informatie over studiefinanciering

Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan Marya de Haas.