(035) 624 11 81

Klas 6 Jaar van de studiekeuze

>Welke studie past bij mij?
In klas 6 gaan de leerlingen de knoop doorhakken: wat ga ik doen na het eindexamen op het GGH? Voor vragen kunnen zij terecht bij de decaan, Marya de Haas.

Eind oktober 2018
"Je diploma en dan?" wordt aan de leerlingen uitgereikt. Dit boekje bevat allerhande informatie over studiekeuze en studeren.

Vanaf september 2018
Leerlingen maken in de les in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een planning voor studiekeuzeactiviteiten.
Bezoek open dagen en meeloopdagen op universiteiten: mogelijk op één toetsvrije schooldag. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld worden via dehaas@ggh.nu.
Aanbevolen site voor studiekeuze, data van open dagen en meeloopdagen en deadlines: www.studiekeuze123.nl. Hier zijn ook keuzetests te vinden.
Op de ELO, bij G6ALGEMEEN, kunnen leerlingen de Keuzegidsonline raadplegen.
18 19 vooropleidingseisen

Zaterdag 22 september 2018
​Education Fair op GGH voor oriëntatie op studie in VS.

Keuzetraject Septemberadvies op GGH, november 2018
Voor leerlingen die graag wat extra hulp krijgen bij hun studiekeuze biedt het GGH in samenwerking met het bureau Septemberadvies een keuzetraject aan: start op vrijdag 16 november 2018 (groep); vervolgdata: woensdag 28 november (individueel) en donderdag 13 december (individueel, eventueel met ouders). Kosten van het traject: 275 euro.

Maandag 15 januari 2019
Deadline inschrijving numerus fixusstudies met decentrale selectie.

Donderdag 21 maart 2019
Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep en profielwerkstukkenmarkt.

Woensdag 1 mei 2019
Deadline algemene inschrijving bij universiteiten en hogescholen via studielink
Informatie over studiefinanciering

Mist u informatie, dan graag een mailtje aan de decaan Marya de Haas.