(035) 624 11 81

Klassieke Olympiade Grieks op het GGH

30 januari 2019

Op woensdag 30 januari vindt op het GGH de tweede ronde van de Klassieke Olympiade Grieks plaats. De wedstrijd draait om vertaalvaardigheid, tekstinzicht en algemene kennis. Tijdens de finale, die in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden plaats zal vinden, moeten de leerlingen die doordringen ook een mondeling examen afleggen. We wensen alle kandidaten veel succes tijdens de tweede ronde. 
 
 
Verslag van vorig jaar: 

Afgelopen zaterdag vond in het Rijksmuseum van Oudheden de finale plaats van de Klassieke Olympiaden, en Diederik van Langen (klas 5) stond in de finale voor Grieks. Na de voorrondes was hij met twee andere kandidaten geselecteerd voor een interview van een half uur door twee docenten van de universiteit Leiden. In het juryverslag na afloop prees de jury Diederiks beheersing van het Grieks, zijn kennis van historische en zelfs topografische achtergronden, en de creatieve interpretaties die hij hieraan wist toe te voegen. Dat was genoeg voor de jury om hem de eerste plaats toe te kennen. Daarmee volgt Diederik Imme Laseur op, die vorig jaar al namens onze school de Olympiade won. Wij (de sectie KT) zijn hier natuurlijk erg blij mee en feliciteren Diederik van harte! In de voorrondes hadden Max van der Hart (5e) en Sven Holtrop (8e) daarnaast ook al mooie resultaten neergezet.

Huibert Jonkers, docent klassieke talen

Verslag van Diederik van Langen:
De Klassieke Olympiaden begonnen met een voorronde op school: we moesten dertig vragen beantwoorden over een voor ons onbekende tekst. Vervolgens mochten de 40 beste leerlingen voor Latijn en de 40 beste voor Grieks door naar een tweede ronde, die plaats zou vinden in Amersfoort. Voor beide talen was onze school ruim vertegenwoordigd: voor Latijn mochten ik, Lisa Smulders, Charlotte Hofma, Jet Verbeek, Justus Boesschen en Sven Holtrop door naar deze tweede ronde. Hiervoor moesten we van tevoren een liefdesbrief van Penelope aan Odysseus voorbereiden, geschreven door Ovidius. We moesten in Amersfoort eerst een aantal vragen beantwoorden over deze tekst. Daarna volgde er een creatieve opdracht. De brief van Penelope zou in de verkeerde handen terecht gekomen zijn, namelijk in die van Calypso of Circe. Onze opdracht was om een brief terug te schrijven aan Penelope.
Ook voor Grieks waren er veel leerlingen van onze school door: Michael Janssen, Melle van der Geest, Sven Holtrop, Max van der Hart en ik. Voor Grieks lazen we een stuk uit de Historiën van Herodotos. Gelukkig hadden we een deel hiervan al moeten leren voor een schoolexamen, dus was de voorbereiding niet heel veel werk. Naast de vragen over de tekst moesten we ook hier een creatieve opdracht schrijven, namelijk een interview met Polykrates, de heerser van Samos die de belangrijkste rol in de tekst speelde.
Voor Latijn misten ik en Lisa net de finale: we deelden de vierde plaats. Met Grieks had ik meer succes: ik mocht meedoen aan de finale. Max en Sven grepen er helaas net naast, maar behaalden met respectievelijk een vijfde en een achtste plaats eveneens een mooi resultaat.
Voor de finale moest ik nog een stuk uit de Historiën lezen. Het ging over de strijd tussen Sparta en Tegea en vertelde hoe de Spartanen uiteindelijk van de Tegeaten wisten te winnen door de botten van Orestes naar hun land te brengen, nadat het orakel van Delphi hun zo had geadviseerd. De finale vond plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Terwijl intussen voor de overige aanwezigen het toneelstuk Electra werd uitgevoerd, werd ik mondeling overhoord over de tekst door twee leraren van de universiteit. Hierna was er een lezing over voedsel in de oudheid. En dan eindelijk, nadat eerst alle kandidaten uitgebreid besproken waren, werd de uitslag bekend gemaakt. Ik werd eerste, en daarmee bleef deze prijs, die vorig jaar ook door Imme Laseur gewonnen was, bij onze school.