(035) 624 11 81

Kwaliteitsonderzoek

Begin juni 2017 heeft Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht in het kader van het reguliere vierjaarlijkse bezoek.  Met ingang van augustus 2017 is het onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs veranderd.  In dit zogenaamde waarderingskader doet de inspectie op basis van een visitatie en op basis van documenten een uitspraak over de kwaliteitsgebieden onderwijs, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en financieel beheer. Een van de gevolgen van de wijziging in het waarderingskader is dat de Inspectie van het Onderwijs nu de mogelijkheid heeft gekregen om naast het oordeel (on)voldoende voortaan ook het oordeel goed toe te kennen.

We zijn verheugd dat de Inspectie van het Onderwijs onze school het oordeel goed heeft toegekend. De school scoort op 11 van de 16 indicatoren (zoals aanbod, onderwijstijd, veiligheid, kwaliteitscultuur e.d.) het oordeel goed. De school heeft het oordeel als een van eerste scholen in Nederland toegekend gekregen (een van de 28 VO-scholen van in totaal 642 scholen voor voortgezet onderwijs die Nederland rijk is). De school zal dit oordeel blijven behouden tot het volgende reguliere bezoek van de Inspectie van het onderwijs in 2021. In de bijlage de integrale tekst van het defitieve rapport dat tevens op de site van de Inspectie van het Onderwijs wordt gepubliceerd.

Sjoerd van de Berg

Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie 2017