(035) 624 11 81

Leren programmeren op het GGH

2 oktober 2018 - 19 oktober 2018

 

Geen informatica op het GGH en tóch leren programmeren in Python!
 
Inderdaad: op het Gymnasium Hilversum zit informatica niet in de lessentabel: begrijpelijk, want onze leerlingen doen al zo vreselijk veel! Toch zijn er veel leerlingen die na hun middelbare school serieus een studie informatica overwegen: of in elk geval meer willen begrijpen over dit vak en over het programmeren in een moderne programmeertaal.
 
Zwaan-kleef-aan.
Daarom is enkele jaren geleden de informaticaklas ontstaan: oorspronkelijk was het een initiatief  van enkele bovenbouw leerlingen die in de Snellius – Bèta – excellentie klas zaten en het stokje werd elk jaar overgenomen door opvolgers: leerlingen die aan het klasje hadden meegedaan en nu inmiddels zó goed waren dat zij de leiding over de klas konden overnemen.
 
Leerlingen verzorgen de lessen.
Dit jaar hebben we Maurits van Altvorst (5e klasser, alleskunner en een van onze olympiade kanonnen) bereid gevonden om de leiding te nemen over de informaticaklas. Net als voorgaande jaren zal ook Pieter Schutz (TOA Natuurkunde en Python expert) ondersteuning verlenen bij de lessen en zal de Informaticaklas worden begeleid door Rob de Boer en Eric Snelders van de Snellius klas.
 
Programmeren in Python.
Het plan is om wekelijks lessen te verzorgen (zeer waarschijnlijk op vrijdagmiddag) waarbij leerlingen uit alle leerjaren en alle profielen kunnen meedoen. Het doel is om samen te leren programmeren in Python: een moderne programmeertaal die geschikt is om moderne software toepassingen te ontwikkelen en waarmee je leert hoe het is om als IT deskundige te werken met computers. Je werkt tijdens de lessen met andere leerlingen in groepjes en je krijgt –uiteraard- huiswerk mee om zelf opdrachten uit te werken en te oefenen met wat je hebt geleerd.
 
Informatica olympiade.
Voor leerlingen die goed zijn, en die echt uitgedaagd willen worden, is er gelegenheid om mee te doen met de informatica olympiade. In de voorgaande jaren hebben al veel deelnemers aan de informaticaklas mee gedaan aan deze olympiade en hebben zij hoge scores behaald: vaak in de top-10 van deelnemers, en het is al vaker voorgekomen dat onze (vrouwelijke) leerlingen het predicaat ‘Hoogst scorende meisje’ behaalden.
 
Meer informatie en inschrijven!
Inmiddels hangen op school de posters op de gangen en is op de ELO het vak ‘Informaticaklas 2018-2019’ beschikbaar waar leerlingen meer kunnen lezen en zich kunnen inschrijven als ze willen meedoen.