(035) 624 11 81

​Magister en itslearning: je cijferlijst en je studeerkamer …

Waar veel scholen slechts over één platform beschikken – en dat is vaak Magister – heeft onze school er bewust voor gekozen met twee platforms te werken: Magister en itslearning. De redenen hiervoor zetten we hieronder uiteen.

Je cijferlijst: we zien Magister als een professionele omgeving voor het registreren van cijfers en het bijhouden van absenties en andere belangwekkende gegevens. Daarnaast biedt Magister ook een ELO, een elektronische leeromgeving. Echter, deze ELO biedt wat ons betreft minder geavanceerde mogelijkheden dan het platform itslearning.

Je studeerkamer: itslearning is een platform dat specifiek ontwikkeld is vanuit een didactische invalshoek: p welke manier kunnen we leerlingen op elk moment en op elke plaats het best ondersteunen in het leren plannen en leren leren. Veel docenten investeren tijd en moeite om deze digitale studeerkamer goed in te richten, met filmpjes, mindmaps en diagnostische toetsen. En er komen vanuit het platform steeds nieuwe toepassingen bij. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld individuele leerpaden: een goede manier om ook buiten de les te differentiëren: waar de ene leerling behoefte heeft aan extra oefening, zal de ander liever door bewegen naar een volgend, uitdagender niveau.

En het huiswerk dan, zult u misschien vragen. Moet dat niet bij uitstek op Magister, zoals op veel (maar zeker niet alle) scholen gebeurt? Wij vinden van niet, vanuit onze opvatting van het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Dit jaar hebben we onze inspanningen om eersteklassers te leren plannen en te leren leren vergroot. Het gebruik van een papieren agenda, in combinatie met digitale studiewijzers en materialen, werkt het best. Je maakt gebruik van motorische activiteit (het opschrijven) en je biedt leerlingen overzicht: dit huiswerk is voor morgen, die toets is voor over twee weken. Onderzoek wijst uit dat de motorische handeling van het noteren meer hersenactiviteit oplevert dan het achterover leunen terwijl de docent het huiswerk in Magister noteert. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de individuele benadering die een digitaal platform als itslearning biedt, kan bewerkstelligen dat onderwijs op maat kan bestaan naast het waardevolle leren in een groep, in een klas.