(035) 624 11 81

Masterclasses ALFA

De afla-coleges zijn voortvarend van start gegaan. Maandag 6 november waren  Larissa Schulte Nordholt (promovenda geschiedenis) en Michael van der Sande (law college, advocatuur, Nouta Dutilh) op school met een buitengewoon interessante lezing. Eerder waren Willem Prisse (rechten, psychologie, horeca ondernemer) en Naomi van der Berg (milieukunde Wageningen, lid denktank ministerie, auteur) al met prachtige voordracht op school. We verheugen ons dan ook op de komst van Sammie de Vries (virtual reality) en Daan van Houten (communicatie, reclame). 


Suggesties voor volgende masterclasses zijn welkom!