(035) 624 11 81

Mondialisering

De wereld op de stoep

De samenleving mondialiseert. De wereld wordt groter, omdat grenzen langzaam vervagen. Terwijl bedrijven en overheden zich al geruime tijd over de gevolgen en de betekenis van de mondialisering buigen, staat het thema mondialisering in het onderwijs nog aan het begin van de ontwikkeling. Met andere woorden, de vraag wat mondialisering voor het middelbaar onderwijs betekent wordt nog weinig gesteld. Het Gemeentelijk Gymnasium brengt daar - met het oog op de toekomst van zijn leerlingen - verandering in.

Hoe maken wij van onze leerlingen "wereldburgers"? Luister naar Barbara Postma, aardrijkskundedocent aan het GGH: