(035) 624 11 81

NIX18 campagne van de GGH


Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren (deze zijn pas volgroeid op 24 jarige leeftijd). Dit kan op korte termijn leiden tot slechtere schoolprestaties, ongelukken, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Niet voor niks maken we ons dus zorgen over het veel te hoge alcoholgebruik onder jongeren in onze regio.
 
Daarom vraagt de GGH uw aandacht voor de NIX18 campagne. Deze landelijke campagne staat in het teken van het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop en consumptie van alcohol. 

Hier vindt u de brief van de GGD over hun NIX18 campagne. 

NIX18 campagne GGH

Bekijk voor meer informatie de Nieuwsbrief van GGD Gooi en Vechtstreek/Jeugd en Gezin of kijk op www.hoepakjijdataan.nl of www.nix18.nl