(035) 624 11 81

Oriëntatiedagen klas 1

29 augustus 2019

Een nieuwe school en daarmee is kennismaken met je nieuwe klas, mentor, docenten en de gebouwen heel belangrijk. Door middel van afwisselend programma met lessen van de mentor, workshops op het gebied van muziek, kunst, sociale media en vakvaardighedenlessen raken de nieuwe leerlingen vertrouwt met hun nieuwe omgeving.