(035) 624 11 81

Ouderavond over het digitale leven van jongeren

30 januari 2018

Ouderavond met de theatergroep Playback!
“Een kijkje in het digitale leven van jongeren”
Save the date! Dinsdag 30 januari 2018!
 
“Log In”
 
De oudervereniging van het GGH organiseert op 30 januari om 20.00 uur in het auditorium een interactieve ouderavond onder de naam “Log In”. De theatergroep Playback geeft ouders een kijkje in het digitale leven van jongeren. Waar zijn ze online mee bezig? Welke gevaren zijn er op het gebied van cyberpesten, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Moeten pubers op social media in de gaten worden gehouden? Welke afspraken kan je maken? Hoe kan je social media een plek geven in de dagelijkse opvoeding? Tijdens de ouderavond “Log In” gaat PlayBack met ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. Twee acteurs en een gespreksleider schetsen via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

 

 
De voorstelling duurt 90 minuten.
   
Aanmelden
In verband met de zaalgrootte vragen wij iedereen die wil komen om zich aan te melden via deze link. VOL=VOL!
 
Wij kijken uit naar uw komst!
 
Jaarvergadering
Voorafgaand aan de voorstelling van Playback, vindt de jaarvergadering van de oudervereniging van het GGH plaats. Deze begint om 19:00 uur in de aula.
 
Tijdens de vergadering wordt kort verslag gedaan over het afgelopen jaar en wordt het bestuur herkozen. De agenda met details staat op de website (http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/oudervereniging/). Ook worden daar de bestuursleden kort aan u voorgesteld. 
 
Namens de oudervereniging wil ik u alvast prettige feestdagen toewensen. We verwelkomen u graag op 30 januari!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de oudervereniging
 
Maarten ter Haar
Voorzitter