(035) 624 11 81

Ouderavond: 'Praten met pubers. Best pittig!'

7 maart 2019

De oudervereniging van het GGH organiseert op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in het auditorium een interactieve ouderavond onder begeleiding van theatergroep Playback met als thema “Praten met pubers. Best pittig!”.

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is? Je wilt graag dat je kind zélf bedenkt wat goed voor hem of haar is. Maar hoe kun je hier als ouder bij helpen? En waarom zijn deze ‘gedragsnormen’ zo belangrijk? PlayBack helpt ouders een open gesprek te voeren met eigenzinnige pubers.

 
Onze school biedt in samenwerking met theatergroep PlayBack de thema-avond In Gesprek aan. Zet je kind actief aan het denken in plaats van dat hij/ zij zijn schouders ophaalt. Oefen met verschillende opvoedstijlen of deel je eigen ervaringen met andere ouders. In Gesprek is een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind.
 
Bekijk de trailer van PlayBack om een goede indruk te krijgen.
 

92% van de ouders die eerder ouderavonden bezochten van PlayBack, geven aan dat zij handvatten kregen voor een open gesprek met hun kind.


Voor meer info kijk ook op:
 www.tgplayback.nl/ingesprek
 
Aanmelden
In verband met de zaalgrootte vragen wij iedereen die wil komen om zich aan te melden via deze link. VOL=VOL!
 
Wij kijken uit naar uw komst!
 
Jaarvergadering
Voorafgaand aan de voorstelling van Playback, vindt de jaarvergadering van de oudervereniging van het GGH plaats. Deze begint om 19:00 uur in de aula.
 
Tijdens de vergadering wordt kort verslag gedaan over het afgelopen jaar en wordt het bestuur herkozen. De agenda met details staat op de website:
 
http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/oudervereniging/
 
 
We verwelkomen u graag op donderdag 7 maart!
 
Met vriendelijke groet,
Namens de oudervereniging
 
Maarten ter Haar
Voorzitter