(035) 624 11 81

​POVO: GGH-leerlingen geven les aan basisschoolleerlingen

Uitnodiging basisscholen: 

POVO-lessen op de basisschool door GGH-leerlingen

Deze uitnodiging is bedoeld voor de basisscholen. De inschrijving loopt via een contactpersoon van de basisschool.
POVO staat voor Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs. Met dit initiatief beogen wij de band met de basisscholen te versterken en de leerlingen op een bijzondere manier uit te dagen. Het mes snijdt aan twee kanten: plusleerlingen van de basisschool krijgen extra uitdaging van de GGH-leerlingen en de GGH-leerlingen ontwikkelen zo op vroege leeftijd al didactische en pedagogische vaardigheden.

 Voor plusleerlingen uit groep 7 en 8 is er de mogelijkheid om de POVO-lessen op de eigen basisschool te volgen, waarbij wij per groepje van maximaal vijf plusleerlingen, één GGH-leerling jullie kant op sturen. Ook al schrijven de richtlijnen dat niet voor, zullen wij onze leerlingen wel instrueren om tijdens hun lessen zo veel mogelijk afstand te houden van jullie leerlingen.

Scholen kiezen als school (dus niet per leerling) een module uit. Hieronder volgt een korte beschrijving van de modules. 

Inhoud van de modules
Bij de wiskundemodule zullen we grotendeels het programma van vorig jaar aanhouden, waarbij we o.a. kijken naar bijzondere eigenschappen van getallen en kansrekening. Aan de lessen kansrekening wordt een praktisch tintje gegeven om de theorie inzichtelijk te maken.   
Bij science gaan de GGH-leerlingen proefjes doen met jullie leerlingen en daarmee krijgen ze een kijkje krijgen in de wereld van de natuur-, scheikunde en biologie. 
Bij humaniora wordt een aantal bekende mythen behandeld aan de hand van afbeeldingen en zeer eenvoudige Latijnse teksten. Onze leerlingen zullen laten zien op wat voor manier deze verhalen tot de verbeelding spreken en hoe je de kracht van een verhaal kunt inzetten om een les aantrekkelijk en vakoverstijgend te maken.

Planning
Het programma bestaat uit 6 lessen tussen de herfst- en Kerstvakantie. De lessen vinden plaats tussen 27 oktober en 2 december. De POVO-lessen vinden één keer per week plaats en duren een uur. Scholen kunnen kiezen tussen de dinsdag- of woensdagochtenden met een starttijd van 8.30 of 8.45 uur. 

Let op: indien er een keer geen les plaatsvindt i.v.m. excursies bij jullie op school, studiedagen etc. vervalt die les en schuift de lesstof door naar de volgende les. Lessen inhalen is (ook in verband met de andere verplichtingen van onze leerlingen) niet haalbaar. 


Inschrijven
Graag ontvangen wij jullie inschrijving uiterlijk vrijdag 25 september via het aanmeldingsformulier


Onze GGH-leerlingen geven zich vrijwillig op en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om deel te mogen nemen. Of alle leerlingen die opgegeven worden, kunnen deelnemen, hangt o.a. af van het aantal geschikte GGH-aanmeldingen. We hopen op jullie deelname!