(035) 624 11 81

​POVO: GGH-leerlingen geven les aan basisschoolleerlingen

Het POVO-project biedt GGH-leerlingen de mogelijkheid om zelf eens te ervaren hoe het is om docent te zijn. POVO staat voor Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs. Met dit initiatief beogen wij de band met de basisscholen te versterken en de leerlingen op een bijzondere manier uit te dagen. Het mes snijdt aan twee kanten: plusleerlingen van de basisschool krijgen extra uitdaging van de GGH-leerlingen en de GGH-leerlingen ontwikkelen zo op vroege leeftijd al didactische en pedagogische vaardigheden.
Het project groeit elk jaar. Momenteel nemen er zo'n 30 verschillende basisscholen aan de POVO-lessen deel. De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor plusleerlingen die overwegen om naar het GGH te komen, waarbij voorrang verleend wordt aan leerlingen van scholen die zelf geen, of een beperkter eigen plusprogramma hebben. 

Het POVO-programma bestaat uit twee delen: tussen de herfst- en Kerstvakantie komen leerlingen uit groep 8 op de woensdagmiddagen naar het GGH toe en vanaf de voorjaarsvakantie gaan onze leerlingen naar de verschillende basisscholen in de regio. In beide gevallen krijgt elke GGH-leerling een groepje van 3 tot 5 leerlingen onder zijn of haar hoede. GGH-leerlingen kiezen of ze les willen geven op het gebied van wiskunde, science of Humaniora. Sommige leerlingen kiezen er zelfs voor om aan meerdere rondes mee toe doen en binnen meerdere vakgebieden les te geven. Deelname is dus vrijwillig, maar zeker niet zonder voorwaarde: alleen leerlingen van wie wij denken dat zij hun deelname goed zullen kunnen combineren met hun reguliere schoolwerk, mogen meedoen.
De wiskundelessen gaan over uitdagende onderwerpen als pi, oneindig (groep 8) en bijzondere getallen en kansrekening (groep 7). Bij science worden proefjes gedaan. Die proefjes vinden voor groep 7 plaats op de basisscholen, maar voor het groep-8-programma doen we dat in ons eigen lab en gaan de leerlingen zelfs hun eigen raket lanceren. Binnen de Humaniora-module worden lessen gewijd aan de klassieke wereld, in het bijzonder het Griekse alfabet, de Griekse taal en de mythologie omtrent goden en helden. 
De werving van GGH-leerling-docenten vindt driemaal per jaar plaats: In oktober voor het groep-8-programma en in de tweede helft van het schooljaar voor twee rondes van het groep-7-programma. Elke ronde bestaat uit 6 lessen. Leerlingen uit klas 4 kunnen per ronde 15 uur voor hun maatschappelijke stage verdienen.

In de terugblik op het POVO-project van het schooljaar 1819 is meer informatie te vinden over het project en is o.a. ook te lezen hoe leerlingen hun deelname hebben ervaren.