(035) 624 11 81

Privacyreglement

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op leerlingen en medewerkers van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en geeft aan op welke wijze en met welke doelstelling de school met privacygegevens omgaat binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u hieronder de wet- en regelgeving bewaartermijnen documenten inzien. 

 Privacyreglement Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 
 Wet- en regelgeving bewaartermijnen documenten