(035) 624 11 81

profielkeuze klas 3 en vakkenpakketkeuze klas 4&5

11 februari 2020

Profielkeuze in klas 3
Deze week leveren de leerlingen in klas 3 de voorlopige profielkeuze in. In maart vinden de individuele gesprekken plaats tussen decaan of mentor en elke derdeklasser, naar aanleiding van de voorlopige profielkeuze. In veel gevallen geeft dat ook aanleiding om wat verder door te praten over het toekomstbeeld van de derdeklassers, onder meer gebaseerd op de interessetest van Talentfocus die iedere leerling heeft gemaakt.

Per 1 april wordt de profielkeuze definitief. Hiervoor hoeft u of uw kind niets te doen. Bij rapport 3 krijgt elke leerling een uitdraai mee van de definitieve keuze.

Klas 4 en 5
Ook in klas 4 wordt deze week gekozen voor de vakkenpakketten in klas 5 en 6.
In klas 4 en 5 vonden in de afgelopen periode twee grote studiekeuze-evenementen plaats. Op maandagavond 3 februari organiseerden de decanen van scholen in het Gooi de studiekeuzemarkt 4STRAX, waar een groot aantal voorlichters van studies op het HBO en de universiteit voorlichting heeft gegeven op de Hogeschool van Amsterdam. Veel van onze leerlingen en ouders waren daar aanwezig.

Op woensdagavond 5 februari was Hermien Miltenburg, o.a. betrokken bij de decanenorganisatie NVS-NVL, bij ons te gast. Voor een grote groep leerlingen en ouders in klas 5 heeft zij verschillende aspecten van studeren toegelicht: van verschillende keuzestijlen tot en met op kamers gaan. Een veelzijdige avond. Aanbevolen is haar blog, zeker ook voor ouders: www.studiekeuzekind.nl
Hermien nam drie studenten mee, onder wie onze oud-leerling Marijn Teunizen, die een master Dierwetenschappen in Wageningen doet. Marijn kon veel vertellen over haar studiekeuzeproces, destijds op het gymnasium. Zij verwoordde onder meer heel mooi hoe waardevol het is als ouders betrokken zijn in de studiekeuze.

Alvast om thuis te bespreken: op vrijdag 26 juni en maandag 29 en dinsdag 30 juni vindt de verplichte beroepsstage in klas 4 plaats. Leerlingen regelen deze stage in principe zelf. Vanaf begin maart wordt hierover voorlichting in de mentorlessen gegeven.

Klas 5: Open dagen
De leerlingen in klas 5 bezoeken Open Dagen en Meeloopdagen in het hoger onderwijs. Graag nog even aandacht voor de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt: elke leerling mag in klas 5 een dag vrij vragen voor een Open Dag of Meeloopdag. Dit moet minimaal een week van te voren via de mail gemeld zijn bij de decaan klas 5 en 6, Marya de Haas. Verder mag op deze dag geen toets gepland zijn.

Tot slot: de individuele studiekeuzegesprekken tussen decaan of mentor en leerling in klas 5 zijn gestart. Deze gesprekken vinden plaats tussen begin februari en eind mei.

Anne Cavadino, decaan klas 3 en 4 (cavadino@ggh.nu)

Marya de Haas, decaan klas 5 en 6 (dehaas@ggh.nu)