(035) 624 11 81

Technasium

Technasium
Sinds een paar jaar bestaan er technasia in Nederland. Scholen met het predikaat technasium zijn aangesloten bij de Stichting Technasium. Het betreft hier een beschermd profiel op havo - en vwo-niveau waar leerlingen het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ volgen. Voor de overige vakken volgen de leerlingen de reguliere  HAVO of VWO opleiding.