(035) 624 11 81

Tevredenheidsonderzoeken

In het voorjaar van 2019 zijn door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum tevredenheidsmetingen uitgevoerd onder leerlingen, hun ouders en medewerkers van de school. 

Voor gedetailleerde resultaten en informatie, verwijzen we u naar de uitgebreide rapportages die over de metingen zijn opgesteld en die u via de linkjes hieronder kunt inzien. 

 

oplegger tevredenheidsmetingen 2019
Leerlingen tevredenheidsonderzoek 2019
Medewerkers tevredenheidsonderzoek 2019

Ouders tevredenheidsonderzoek 2019

Jaarlijks voert DUO voor het Gemeentelijk Gymnasium een schoolverlatersonderzoek uit. In mei 2019 werd een enquête afgenomen onder de oud-leerlingen die in 2018 eindexamen deden. Uit dit onderzoek bleek wederom dat onze oud-leerlingen tevreden zijn over het onderwijs en de begeleiding op het Gemeentelijk Gymnasium. Daarnaast wordt ook uit het schoolverlatersonderzoek duidelijk dat de meeste van onze oud-leerlingen voor een studie aan de universiteit kiezen, maar dat ook een aanzienlijk deel meteen na het eindexamen een tussenjaar heeft. De voledige rapportage Schoolverlatersonderzoek is hieronder te vinden.

onderzoek schoolverlaters 2020