(035) 624 11 81

Uitslag Eerste Tijdvak

13 juni 2018

De uitslag van de examens  Eerste tijdvak CSE is bekend: van de 173 leerlingen zijn 161 leerlingen geslaagd, 3 leerlingen zijn definitief afgewezen. De overige 9 afgewezen kandidaten maken een reële kans om alsnog het diploma succesvol af te ronden na het Tweede Tijdvak. Er zijn maar liefst 27 leerlingen cum laude geslaagd en wellicht volgen er nog een paar na de herkansing in het Tweede Tijdvak.
 
Op dit moment is dus al 93,0 % van onze leerlingen geslaagd voor het Eerste Tijdvak, na het Tweede Tijdvak wordt dit percentage naar verwachting hoger. Een mooi resultaat. Ter vergelijking, in de voorafgaande jaren is dit percentage gestegen van 87,8 % in 2009 naar 95,1 % in 2013, 94,9 % in 2014, 93,4 % in 2015, 93 % in 2016 tot 95,4 % in 2017. Een mooie continuering van het resultaat. 
 
Wij feliciteren de geslaagde leerlingen van harte en wensen de herkansers heel veel succes toe in het Tweede Tijdvak.