(035) 624 11 81

Van het decanaat, profiel- en studiekeuze

11 september 2019

Van het decanaat, profiel- en studiekeuze
Komend najaar staan er weer de nodige activiteiten op stapel. 
In klas 3 start na de herfstvakantie de profielkeuzeperiode. De ouders van de derdeklassers zullen hierover voor de herfstvakantie geïnformeerd worden.
De leerlingen in klas 4 zijn na de zomer gestart met de vakkenpakketten waarvoor zij hebben gekozen. Eerst maar eens wennen aan nieuwe stof bij een bekend vak, of aan een heel nieuw vak. De wenperiode duurt tot vrijdag 13 december. Daarna tellen de vakken in het gekozen vakkenpakket mee tot en met de bevordering naar klas 5. Na de kerstvakantie begint de eerste oriëntatie op studiekeuze. 
De leerlingen in klas 5 gaan meteen aan de slag met Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zij bezoeken tot de kerstvakantie minimaal één Open Dag aan een universiteit of hogeschool. Graag aandacht voor de volgende afspraak: de leerlingen mogen in klas 5 één toetsvrije dag besteden aan bezoek aan een Open Dag, mits een week van te voren gemeld bij dehaas@ggh.nu.
In klas 6 zullen veel leerlingen meeloopdagen bezoeken of andere activiteiten ondernemen om rond de kerst de knoop door te hakken. De inschrijving voor numerus fixusstudies is immers 15 januari 2020. Er is alle ruimte om op school in gesprek te gaan met de decaan over kwesties rond studiekeuze.

Nog een aantal activiteiten op een rij:
  • Op zaterdag 5 oktober vindt de Go Global Education Fair plaats op ons gymnasium. Interessant voor elke leerling die overweegt in de Verenigde Staten of Canada  (een jaar) te gaan studeren. Graag inschrijven via https://www.goglobaleducationfair.com
  • Op woensdag 6 november begint voor geïnteresseerde leerlingen in klas 5 PPE (Psychology, Philosophy and Economics): een Engelstalige module van zes weken op de woensdagmiddagen vanaf 15.15 uur. Leerlingen zullen samen met docent Niko Schonebaum gaan zoeken naar een eerste antwoord op grote levensvragen over de relatie tussen geluk, welvaart en leiderschap. Ook hierover volgt nog informatie.
  • Op vrijdag 8 november start een studiekeuzetraject voor leerlingen in klas 5 en 6 onder begeleiding van jonge studiekeuzeadviseurs van September Advies. Dit is op vrijwillige basis. Een nadere uitnodiging volgt.
  • Voor klas 3 is de voorlichting over de profielkeuze verdeeld over twee avonden; ouders en leerlingen van klas 3A,B en C worden verwacht op donderdag 7 november. Op woensdag 13 november worden de ouders en leerlingen van klas 3D,E en F verwacht. Brief hierover volgt.
  • Verder zijn er de bedrijfsbezoeken College Tours aan bètabedrijven onder leiding van Eric Snelders en de masterclass Bancaire Wereld op 20 en 22 november, onder begeleiding van Toon Peek, ouder van vier van onze oud-leerlingen. Hij geeft aan vijfde- en zesdeklassers die dat leuk vinden een college over risicomanagement in de financiële wereld. Daarnaast brengen de leerlingen een bezoek aan de ABN AMRO.

Het wordt weer een mooi schooljaar!

Anne Cavadino (decaan klas 3 en 4) en Marya de Haas (decaan klas 5 en 6)