Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Alumni GGH bestaat momenteel uit 7 leden. Het bestuur komt plenair minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en is vertegenwoordigd bij belangrijke evenementen van de school, waaronder de jaarlijkse diploma-uitreikingen.


  • Carolien Barkey Wolf, conrector GGH
  • Marya de Haas, alumni-coördinator GGH en decaan
  • Laura Koppenberg, voorzitter (examenjaar 1991)
  • Angélique van der Lee, administratie GGH
  • Marjolein van der Linden (examenjaar 1982)
  • Leonard Malessy (examenjaar 2016)
  • Wouter Ritmeester (examenjaar 1998)


Mailadres van het bestuur: alumni@ggh.nu

Over de voorzitter

Mijn naam is Laura Koppenberg-van Koutrik. Met veel plezier zat ik van 1985 tot 1991 op het Gemeentelijk Gymnasium, tegenwoordig GGH.Ik heb er een leerzame, maar vooral ook plezierige en inspirerende tijd gehad. Dankzij de kleinschaligheid, het gymnasiaal onderwijs en de aandacht die er was voor creativiteit, zoals cabaret, toneel en muziek. Iets waar ik nog elke dag de vruchten van pluk.


Naarmate ik ouder word, zie ik steeds meer hoe deze vorm van onderwijs mede richting heeft gegeven aan mijn competenties en ambities. Op het gymnasium werd de basis gelegd voor de onderzoekende houding waarmee ik de wereld tegemoet treed, met een positief kritische insteek en een brede belangstelling voor uiteenlopende onderwerpen.


Ik vind het belangrijk om de trots die ik voel voor het ‘instituut gymnasium’ uit te dragen en iets terug te doen voor de school. Daarom ben ik voorzitter a.i. en bestuurslid van de Stichting Alumni GGH.


Door het verbinden van oud-leerlingen met huidige leerlingen wil de alumnivereniging bijdragen aan kennisdeling en wederzijdse inspiratie, over de generaties heen. Een duurzame, wederkerige relatie noemen wij dat. Via evenementen, zoals debatten en lezingen, versterken we het alumni-gevoel. Alumni kunnen, zowel financieel als in de vorm van kennis en kunde, huidige leerlingen steunen. Op die manier dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun leven na school.


Zo bouwen we, samen met het bestuur van de school, aan een levendig en vruchtbaar alumninetwerk en slaan we bruggen tussen gymnasiasten van toen en nu.


Laura Koppenberg Voorzitter

Contactpersoon

Bestuur Alumni

alumni@ggh.nu