Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Alumni GGH bestaat momenteel uit 8 leden. Het bestuur komt plenair minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en is vertegenwoordigd bij belangrijke evenementen van de school, waaronder de jaarlijkse diploma-uitreikingen.


  • Carolien Barkey Wolf, Conrector, lid van de schoolleiding GGH
  • Lars Geerlings, Penningmeester (2017)
  • Marya de Haas, Alumnicoördinator
  • Anne Hesp, Algemeen bestuurslid (2008)
  • Michiel Haverlag, Algemeen bestuurslid (2005)
  • Laura Koppenberg, Voorzitter (1991)
  • Leonard Malessy, Algemeen bestuurslid (2016)
  • Olivier Schotel, Secretaris (2007)


Mailadres van het bestuur: alumni@ggh.nu

Over de voorzitter

Mijn naam is Laura Koppenberg-van Koutrik. Met veel plezier zat ik van 1985 tot 1991 op het Gemeentelijk Gymnasium, tegenwoordig GGH. Ik heb er een leerzame, maar vooral ook plezierige en inspirerende tijd gehad. Dankzij de kleinschaligheid, het gymnasiaal onderwijs en de aandacht die er was voor creativiteit, zoals cabaret, toneel en muziek. Iets waar ik nog elke dag de vruchten van pluk.


Naarmate ik ouder word, zie ik steeds meer hoe deze vorm van onderwijs mede richting heeft gegeven aan mijn competenties en ambities. Op het gymnasium werd de basis gelegd voor de onderzoekende houding waarmee ik de wereld tegemoet treed, met een positief kritische insteek en een brede belangstelling voor uiteenlopende onderwerpen.


Ik vind het belangrijk om de trots die ik voel voor het ‘instituut gymnasium’ uit te dragen en iets terug te doen voor de school. Daarom ben ik voorzitter a.i. en bestuurslid van de Stichting Alumni GGH.


Door het verbinden van oud-leerlingen met huidige leerlingen wil de alumnivereniging bijdragen aan kennisdeling en wederzijdse inspiratie, over de generaties heen. Een duurzame, wederkerige relatie noemen wij dat. Via evenementen, zoals debatten en lezingen, versterken we het alumni-gevoel. Alumni kunnen, zowel financieel als in de vorm van kennis en kunde, huidige leerlingen steunen. Op die manier dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun leven na school.


Zo bouwen we, samen met het bestuur van de school, aan een levendig en vruchtbaar alumninetwerk en slaan we bruggen tussen gymnasiasten van toen en nu.


Laura Koppenberg

Bestuursleden

Carolien Barkey Wolf

‘Een aantal jaren geleden, tijdens mijn tweede master, Corporate Communications aan de Rotterdam School of Management, raakte ik meer en meer enthousiast over de manier waarop Amerikaanse universiteiten hun alumnibeleid vormgeven. Ik was ervan overtuigd dat als er één middelbare school is waarop een dergelijke wederkerigheid ook werkelijkheid kan worden, het wel het GGH is. Voeg daaraan toe de initiatieven van toenmalig rector Sjoerd van de Berg en het elan van decaan Marya de Haas en je komt uit bij het huidige bloeiende gezelschap van de Stichting Alumni GGH.

 

Werkzaam op deze school als docent Cambridge Engels en conrector, geniet ik altijd volop van de gesprekken met oud-leerlingen: je deelt iets bijzonders, namelijk mooie herinneringen aan bijvoorbeeld de Cambridge reis of een Grote Avond.’

Lars Geerlings

‘Hoewel het alweer vier jaar geleden is dat ik eindexamen deed, voelde een recent bezoek aan het gymnasium als vanouds. In 2017 verliet ik het gymnasium om Technische Bedrijfskunde te studeren in Eindhoven. Naast het afronden van mijn master ben ik sinds een aantal maanden penningmeester van de stichting Alumni GGH. Eerder was ik trouwens penningmeester van mijn studievereniging.

Samen met de andere bestuursleden hoop ik een sterk netwerk van Vrienden voor de stichting Alumni GGH te creëren, om op basis van een financieel gezond beleid activiteiten voor zowel de school als de alumni te kunnen organiseren. Wil je weten wat we zouden kunnen bereiken als jij ook Vriend wordt? Neem dan zeker contact met me op! En laten we met alle alumni ons steentje bijdragen aan de school die ons zoveel geboden heeft.’

Marya de Haas 

‘Als decaan ben ik betrokken bij de studiekeuze van vijfde- en zesdeklassers. Vanuit die betrokkenheid onderhoud ik op natuurlijke wijze contact met oud-leerlingen: hoe gaat het leven verder na het GGH?

Een aantal jaar geleden trad ik toe tot het alumnibestuur en ben intussen sinds drie jaar alumnicoördinator: spil tussen het Gemeentelijk Gymnasium en oud-leerlingen. Ik ervaar sterk de kracht van onze ‘community’ van leerlingen en oud-leerlingen samen. Oud-leerlingen doen graag iets terug voor de school en huidige leerlingen waarderen de ervaring van oud-schoolgenoten. Voorbeelden te over: oud-leerlingen die vier jaar lang een Summer School voor 10 vierdeklassers in de Verenigde Staten hebben gefinancierd; jonge oud-leerlingen die op oud-leerlingenmarkt Agora komen vertellen over hun studie; oudere oud-leerlingen die vertellen over hun carrière tijdens masterclasses Top of the Arts and Sciences op school. En dan de talloze individuele contacten die tussen leerlingen en oud-leerlingen zijn gelegd om een dagje in de beroepspraktijk of op de universiteit mee te lopen.

Daarnaast zijn onze alumni events van alumnibestuur en ambassadeurs gezamenlijk niet meer weg te denken: dialoog, uitwisseling, ontmoeting rond een thema, gezelligheid: allemaal voor en door alumni. En ja zelfs: een alumni-voettocht naar Rome in 2023. Het bruist.’

Anne Hesp

‘Sinds 2008 ben ik alumna van het GGH. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd op het gymnasium. Uniek aan onze school waren voor mij de uitgebreide mogelijkheden voor commissies en uitwisselingen, net als de vele reisjes de we met elkaar maakten. Zo heb ik leuke herinneringen aan PEEP in Tsjechië, de uitwisseling met de Kleine Avond waarbij een Oekraïens meisje bij mij thuis verbleef, het jaartje co-hoofdredacteurschap van de PRISMA, en de vele 24-uurs reisjes naar Parijs. Ik deed het profiel Economie en Maatschappij, maar heb na mijn eindexamen nog Natuur en Gezondheid gedaan.

Ik deed eerst twee bachelors in Klinische Psychologie en Neuropsychologie, om uiteindelijk ook de studie van mijn dromen te mogen voltooien: Geneeskunde. Inmiddels zijn we 13 jaar verder en ben ik blij om algemeen bestuurslid te zijn van onze Alumnistichting. Mijn wens voor de stichting is dat we een verbindend platform mogen zijn dat het gymnasiumgevoel voor alumni levend kan houden; dat we de verbinding tussen de huidige en oudere generatie versterken en ons blijvend inzetten om de combinatie van onderwijs èn buitenschoolse activiteiten te stimuleren, dat het gymnasium zo kenmerkt.’

Michiel Haverlag

'In 2005 deed ik eindexamen aan de Vaartweg. Mijn lichting was de laatste groep eersteklassers van de Schuttersweg. Ondanks dat wij er slechts één jaar rondliepen, kan ik er in gedachten doorheen lopen. Het grootse entree en de marmeren trap vergeet je niet snel... Na mijn eindexamen ben ik Frans gaan studeren in Montpellier, onder andere door het enthousiasme en de onvergetelijke lessen Frans van Mevrouw Laurent. Daarna ben naar Amsterdam verhuisd om na twee studie-pogingen te beginnen met ondernemen. Ik heb bedrijven opgezet in de IT en Retail branche. Inmiddels werk ik als Innovation Director bij reclamebureau BrandBase.

Sinds begin 2021 ben ik bestuurslid van het Alumni bestuur van ons dierbare Gymnasium. Je kan de school ten slotte ook wat terug geven; was mijn gedachte én gevoel bij het aantreden tot dit bestuur. Met erg veel plezier kijk ik terug naar mijn tijd op school. Veel alumni spreken over het 'gymnasiumgevoel'. Iets waar je bij had moeten zijn om te kunnen beschrijven wat dat gevoel dan precies inhoudt. In mijn schooltijd heb ik met veel plezier aan alle 'extra activiteiten' meegedaan die de school te bieden had. Van een PEEP project in Denemarken, vijf Grote Avonden, het mentorschap van onwetende bruggers, maar ook het nablijven was mij een welbekend, extra vak. Niet zozeer die extra activiteiten an sich, maar de betrokkenheid van de leerlingen én de docenten maakt dat gymnasiumgevoel. De Rome-reis om er nog maar één te noemen. Het jaarlijkse kerstdiner dat ik met oud-klasgenoten (inmiddels 14 edities verder) is voor mij het bewijs dat onze school je meer geeft, dan dat je je tijdens 'zes jaar scholieren' beseft. Dat communitygevoel - maar dan op grote schaal - is een onderwerp waar ik tijdens mijn bestuurschap in het Alumni bestuur aan wil werken. Want ook na je eindexamen is het gymnasium een fijne plek om terug te komen. Ben je al Vriend van GGH..?'

Leonard Malessy

‘In 2016 heb ik eindexamen gedaan en ben ik - na de succesvolle afronding - linea recta in Leiden Rechtsgeleerdheid gaat studeren. Vijf jaar later ben ik inmiddels bezig met de laatste fase van de master Ondernemingsrecht: het schrijven van mijn masterscriptie. Een van de mooiste herinnering die ik aan mijn tijd op het GGH heb overgehouden, is de viering van het 20ste lustrum in 2013: 100 jaar GGH was een memorabel moment waar ik nog steeds met veel plezier aan terugdenk. Dit is dan ook een van de redenen geweest dat ik in 2018 - als ambassadeur van mijn examenjaar - heb geholpen met de organisatie van het 105-jarig bestaan van het GGH. Omdat dit zo goed beviel, maak ik sindsdien met veel plezier deel uit van het bestuur van de Stichting Alumni GGH. In het voorjaar van 2023 is het weer tijd voor een lustrumviering, zeker na deze turbulente coronatijd hoop ik dat dit groots gevierd kan worden!’

Olivier Schotel 

‘Sinds de zomer van 2021 ben ik secretaris van de Stichting Alumni GGH. Ik wilde graag weer betrokken raken bij het GGH – nu als alumnus – al was het maar omdat ik een erg mooie tijd heb gehad op school. Mijn dierbaarste herinneringen hangen samen met alle toneelvoorstellingen waar ik aan mee kon doen. Vooral de rol van Caligula in de Grote Avond en het internationaal theaterproject in Boedapest zijn me bijgebleven. Ik hoop van harte dat de stichting een brug kan zijn tussen een levendige alumnigemeenschap en de huidige gymnasiasten.  

Nog kort over mijn achtergrond. Na mijn eindexamen in 2007 heb ik Geschiedenis en Rechten gestudeerd. Met Rechten ging ik door: ik ben advocaat. Eerst heb ik zo’n zes jaar bij Stibbe gewerkt en nu werk ik bij De Roos Advocaten in Amsterdam.’

Contactpersoon

Bestuur Alumni

alumni@ggh.nu