POVO-project

Het POVO-project biedt jou de mogelijkheid om zelf eens te ervaren hoe het is om docent te zijn. POVO staat voor Primair Onderwijs  - Voortgezet Onderwijs en is bedoeld om de band met de basisscholen te versterken. Het mes snijdt aan twee kanten: plusleerlingen van de basisschool krijgen extra uitdaging en jij kunt jouw didactische en pedagogische vaardigheden ontdekken en ontwikkelen.  

  

Het POVO-programma bestaat uit twee delen: tussen de herfst- en kerstvakantie komen leerlingen uit groep 8 op de woensdagmiddagen naar het GGH toe en vanaf de voorjaarsvakantie gaan GGH-leerlingen naar de verschillende basisscholen in de regio. In beide gevallen krijg je een groepje van 3 tot 5 leerlingen onder je hoede.  

 

Je kiest of je les wilt geven op het gebied van wiskunde, science of Humaniora. De wiskundelessen gaan over uitdagende onderwerpen als pi, oneindig (groep 8) en bijzondere getallen en kansrekening (groep 7). Bij de science-module worden proefjes gedaan. Die proefjes vinden voor groep 7 plaats op de basisscholen, maar voor het groep-8-programma doen we dat in ons eigen lab en gaan de leerlingen zelfs hun eigen raket lanceren. Binnen de Humaniora-module worden lessen gewijd aan de klassieke wereld, in het bijzonder het Griekse alfabet, de Griekse taal en de mythologie omtrent goden en helden.  

 

Je kunt aan meer rondes meedoen en binnen verschillende vakgebieden lesgeven. Deelname is vrijwillig, maar zeker niet zonder voorwaarde: alleen leerlingen van wie wij denken dat zij hun deelname goed zullen kunnen combineren met hun reguliere schoolwerk, mogen meedoen. De werving van GGH-leerling-docenten vindt driemaal per jaar plaats: in oktober voor het groep-8-programma en in de tweede helft van het schooljaar voor twee rondes van het groep-7-programma. Elke ronde bestaat uit zes lessen. Leerlingen uit klas 4 kunnen per ronde 15 uur voor hun maatschappelijke stage verdienen.  

Contactpersoon

Lanah Evers

evers@ggh.nu