Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een zelfstandig gymnasium met 900 leerlingen en 105 personeelsleden. We bieden een inspirerende leeromgeving met als uitgangspunt een brede klassieke vorming. Van de Inspectie van het Onderwijs ontving het GGH in januari 2022 het predicaat Excellente School. 


We zijn een eigentijds gymnasium dat handelt en denkt vanuit een mondiaal perspectief. De uitdagingen van de toekomst vragen bij uitstek om gymnasiale vaardigheden: probleemoplossend, empathisch en creatief denken evenals de capaciteit zich genuanceerd te kunnen uitdrukken.

We bieden uitstekend onderwijs in een sociaal veilige omgeving met een ambitieuze leercultuur. De ontwikkeling van de leerling – op zowel intellectueel als persoonlijk vlak - is wat de school drijft. We begeleiden hem of haar vanuit de notie van dienstbaar leiderschap. 


Voor volgend schooljaar zoeken wij een nieuwe collega Klassieke talen voor 0.8 - 1fte.

Wij vragen:

  • relevante kennis en ervaring.
  • uitdagende lesmethodiek om leerlingen te motiveren en te interesseren voor het vak.
  • lesbevoegdheid Klassieke talen eerstegraads.
  • enthousiaste werkhouding


Inschaling vindt in overleg plaats.


U kunt uw sollicitatiebrief of e-mail met CV voor 1 april a.s. sturen naar:

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
t.a.v. Mevrouw A. van der Lee: vanderlee@ggh.nu

Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum