Vacature: eerstegraads Docent Nederlands

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een zelfstandig gymnasium met 900 leerlingen en 105 personeelsleden. We bieden een inspirerende leeromgeving met als uitgangspunt een brede klassieke vorming. Van de Inspectie van het Onderwijs ontving het GGH in januari 2022 het predicaat Excellente School.

We zijn een modern gymnasium dat handelt en denkt vanuit een mondiaal perspectief.

De uitdagingen van de toekomst vragen bij uitstek om gymnasiale vaardigheden: probleemoplossend, empathisch en creatief denken evenals de capaciteit zich genuanceerd te kunnen uitdrukken.
 
We bieden een sociaal veilige omgeving met een ambitieuze leercultuur, en veel aandacht voor de bètavakken. De ontwikkeling van de leerling - op zowel intellectueel als persoonlijk vlak - is wat de school drijft. We begeleiden haar of hem vanuit de notie van dienstbaar leiderschap.

Wij zoeken m.i.v. het nieuwe schooljaar 2022-2023 een enthousiaste, eerstegraads docent Nederlands.

Wij vragen:

  • relevante kennis en ervaring
  • uitdagende lesmethodiek om leerlingen te motiveren en te interesseren voor het vak
  • lesbevoegdheid Nederlands eerstegraads docent
  • enthousiaste werkhouding

Inschaling vindt in overleg plaats.


U kunt uw sollicitatiebrief of e-mail met CV voor 5 juni a.s. sturen naar:

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
t.a.v. Mevrouw A. van der Lee: vanderlee@ggh.nu

Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum