(035) 624 11 81

Alfaprofilering

Alfa op het Gymnasium  
In deze tijd van digitalisering en technocratisering zijn de alfa-vakken in de verdrukking geraakt. Terwijl niets een mens meer gelukkig kan maken dan zijn medemens in zijn culturele verscheidenheid op een talige manier te leren kennen. Taal doet ertoe. Zonder taal geen inhoud. Zonder taal en literatuur geen begrip. Taal en geesteswetenschappen zijn via een lange gymnasiale traditie met elkaar verbonden. Wij vonden het tijd om die verbondenheid weer eens voor het voetlicht te brengen. Dat vergt inspanning. We moeten onze motivatie opnieuw onder de loep nemen. We moeten oude thema’s omwille van hun brede belang opnieuw leven inblazen. En niet in het minst moeten we onszelf kritisch onderzoeken. Hoe verhoudt ons toenemend praktisch ingesteld talenonderwijs zich tot het belangrijke aspect van de Bildung.

Gymnasiaal curriculum
 
Literatuur is een kenmerkend onderdeel van het gymnasiale curriculum. Via literatuur leert de leerling het bewustzijn van de vormende kracht van taal boven water te krijgen en eventueel te vergroten. Literatuur is een vorm van expressie. In literatuur ligt de stem van de mens in zijn streven naar geluk en onontkoombaar lijden besloten. Met retorische principes heeft de mens geleerd zich uit te drukken over zijn lot, zijn dromen en de alledaagsheid van zijn leven.
Onze school heeft zichzelf als opdracht gegeven om staande in een lange humanistische traditie kinderen op te voeden en te onderwijzen in de humaniora. We handelen hierbij vanuit de eigen ervaring met de rijkdom die in literatuur verborgen ligt. Verhalen, romans, gedichten en essays verlichten, ontroeren en maken ons ontvankelijk voor de schoonheid van de mens en de wereld. Literatuurlessen moeten draaien om schoonheid, inzicht, betrokkenheid en uiting. Er moet zeker ook geleerd worden, maar een taal leren mag nooit hetzelfde worden als woordjes stampen. Literatuur begint op het GGH dan ook in de onderbouw, in de bovenbouw kiezen we zoveel mogelijk voor een thematische benadering.
 
Naast de reguliere lessen biedt de school de mogelijkheid om extra-curriculaire certificaten te behalen: Engels: cambridge english certificates, Frans: DELF certificaten, en Duits: goethe zertifikat.

Folder moderne vreemde talen op het GGH


 Gastlessen oud – leerlingen
Oud leerling Naomi van den Berg lid van de Youth Think Tank of the Dutch Ministry of Foreign affairs, geeft een gastles aan de leerlingen van klas 3 en 4 over de waarde van Alfa en talen na het GGH.

Bouazizi en Biesta
Een les Frans op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum In de 6e klas lees ik Par le Feu van de Frans-Marokkaanse schrijver… Lees verder
De leerlingen worden aangemoedigd om deel te nemen aan verschillende olympiades op het gebied van Alfa. Kijk hier voor meer informatie over Olympiades op het GGH.