De geschiedenis van het Gemeentelijk Gymnasium

van 1913 tot en met nu

Onze school bestaat al meer dan 100 jaar. In die tijd is er veel veranderd, tegelijkertijd is er ook veel behouden. Lees de geschiedenis van onze school en volg onze tijdlijn van 1913 tot nu.

Waar zijn we begonnen

1913

Waar zijn we begonnen

Het Gemeentelijk Gymnasium wordt, na hevige discussie in de raad, in 1913 opgericht. Gemeentearchitect Piet Andriessen ontwerpt een vierkant pand met acht lokalen op de hoek van de Schuttersweg en de Albertus Perkstraat. De bouw van het pand duurt van 10 maart 1913 tot 13 augustus van hetzelfde jaar.

Eerste vakinhoudelijke excursie naar Artis

1917

Eerste vakinhoudelijke excursie naar Artis

Het Gymnasium trekt aanvankelijk vooral leerlingen van stand, die ook dan al op vakinhoudelijke excursies gaan. Bijvoorbeeld, zoals hier in 1917, naar Artis.

Het begin van de bètaprofilering

1919

Het begin van de bètaprofilering

De eerste vorm van bètaprofilering vindt al plaats in 1919. Het Gymnasium speelt met een nieuw curriculum en plannen voor een uitbreiding van het gebouw in op de groeiende interesse voor natuurkunde, scheikunde en biologie. Verder wordt geschiedenis van de wijsbegeerte een verplicht vak voor de zesdeklassers.

De uitbreiding van een nieuwe vleugel

1920

De uitbreiding van een nieuwe vleugel

De eerste rector Gerrit Blokhuis, spreekt rond 1920 over ‘allerlei gehamer en lawaai, veroorzaakt door een groote verbouwing’. Het Gymnasium, dat na de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk begint op te bloeien, wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel.

Het begin van een nieuwe traditie

1935

Het begin van een nieuwe traditie

De eerste Griekenlandreis, onder leiding van conrector Onno Damsté en zijn echtgenote, vindt plaats in 1935. Na een hiaat van 69 jaar wordt de Griekenlandreis vanaf 2004 een tweejaarlijkse traditie.

Samenwerken & protesteren

1942

Samenwerken & protesteren

Kritisch denkende leerlingen protesteren in 1942 in samenspraak met aardrijkskundeleraar W. Stender tegen de verwijdering van joodse docenten en leerlingen van de school. De vijftienjarige Jan Gisolf wordt op bevel van de burgemeester van school gestuurd na het van de muur scheuren van een aanplakbiljet van de Nederlandse SS.

Leiderschap &  maatschappelijke stage

1946

Leiderschap & maatschappelijke stage

Na de oorlog wordt de kiem gelegd voor latere fenomenen als leiderschap en de maatschappelijke stage: waarnemend rector Damsté en zijn opvolger J.L. Loopstra – hier samen op de foto bij het afscheid van Damsté in 1946 - maken zich sterk voor karaktervorming, verantwoordelijkheid en het ondersteunen van liefdadige initiatieven.

Het gymnasium loopt zijn tijd ver vooruit

1951

Het gymnasium loopt zijn tijd ver vooruit

Mondialisering avant la lettre bij de examenstunt van 1951. Al in 1953 betoogt rector Loopstra dat het GGH er niet alleen is voor kennisoverdracht: “Wij beschouwen het Gymnasium […] als een instituut, waar jongeren met een goed stel hersens klaar worden gemaakt voor het leven.”

Het nieuwe sportveld van het gymnasium

1950

Het nieuwe sportveld van het gymnasium

n de jaren ‘50 wordt de gymzaal van het gymnasium uitgebreid en komt er een nieuw sportveld. Hiermee wordt ingespeeld op het in Nederland sterk opbloeiende verenigingsleven.

Toneel, musical, cabaret en voordracht

1953

Toneel, musical, cabaret en voordracht

De podiumkunsten spelen een belangrijke rol op het Gymnasium, getuige deze foto van een productie van Shakespeares Julius Caesar uit 1953: toneel, musical, cabaret en voordracht passeren allemaal de revue. Er zijn mammoetproducties zoals Anatevka uit 1978, maar op gezette tijden klinkt de roep om minder popularisatie en een ‘hogere waarde’. Zo omschrijft leerling Bastiaan Buesink het, die begin jaren tachtig meespeelt in de eenakter De knop van Harry Mulisch.

Eerste Romereis voor vijfde klassers

1974

Eerste Romereis voor vijfde klassers

Docent Frans en classicus Jan van Enter organiseert in 1974 de allereerste Romereis voor de vijfdeklassers. Bezoeken aan overblijfselen uit de klassieke cultuur vormen de hoofdmoot. Leerlingen bereiden vooraf zelf een presentatie voor die ze ter plaatse moeten houden.

Pan European Educational Project

1993

Pan European Educational Project

In 1993 start onder leiding van geschiedenisdocent Wouter van Ravenzwaay een dan nog uniek internationaal uitwisselingsprogramma dat later omgedoopt zal worden tot Pan European Educational Project (PEEP), waarin vierde- en vijfdeklassers in groepjes naar andere landen reizen om samen een onderwerp uit te diepen en aspecten van hun landscultuur uit te wisselen.

Verbouwing en  verhuizing

2001

Verbouwing en verhuizing

Na bijbouw en verbouwing is het Gymnasium vanaf 2001 aan de Vaartweg gevestigd, in het voormalige MTS-gebouw. Enkele jaren later komen er gloednieuwe gymzalen bij, ’s avonds in gebruik door de plaatselijke tafeltennisvereniging.

Introductie van de Griekenlandreis

2004

Introductie van de Griekenlandreis

Vanaf 2004 komt er naast de jaarlijkse Romereis een tweejaarlijkse Griekenlandreis bij voor de liefhebbers onder de vierde- en vijfdeklassers: een initiatief van docente klassieke talen Moniek Beenaerts.

Toevoeging van het  vak Chinees

2010

Toevoeging van het vak Chinees

Een concreet uitvloeisel van het mondialiseringsprogramma is de toevoeging van het vak Chinees aan het cursusaanbod: eerst als bijvak en vanaf 2010 als examenvak. Er komt een bilaterale samenwerking met de Chen Jinglun High School in Beijing. Gevolg: studiereizen van Nederlandse leerlingen naar China en van Chinese leerlingen naar Hilversum.

Samenwerking in  verschillende vakken

2015

Samenwerking in verschillende vakken

Het Gymnasium gaat zich inzetten voor samenwerkingsverbanden tussen de verschillende vakken. In 2004 wordt de eerste bèta-coördinator aangesteld en in 2015 een alfa-coördinator. Zij zorgen er onder meer voor dat de leerlingen een beter inzicht krijgen in de betekenis van de diverse schoolvakken voor de latere loopbaan.