Sapere Aude

Welkom op het GGH

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een eigentijds gymnasium voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. We zijn een categoraal gymnasium. Dat betekent dat klassieke vorming een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs uitmaakt. Daarbij hebben we ook een uitgesproken bètaprofiel. De ontwikkeling van academische vaardigheden staat centraal vanaf het eerste leerjaar.

Aandacht voor persoonlijke en intellectuele groei gaan hand in hand. Het gaat om de complete vorming van onze leerlingen, zodat zij goed voorbereid zijn op hún plaats in onze samenleving die steeds dynamischer en mondialer wordt. We hebben een uitgebreid programma aan leuke en boeiende activiteiten naast het reguliere onderwijsaanbod waarin iedereen iets vindt om zijn of haar eigen talenten verder te ontwikkelen.

Meer informatie

Grenzen verleggen

Wij allen - team en leerlingen - geloven in je best doen, je grenzen verleggen, nieuwsgierig zijn, en je zo ontwikkelen tot de persoon die je kunt zijn. We vinden dat verder reiken de manier is waarop een jonge man of vrouw een dienend leider kan worden, een wereldburger, die zich eerst een gefundeerde mening vormt voordat hij een besluit neemt, gebaseerd op de brede vorming die hij heeft gehad.

Durf te weten en heb de moed wijs te zijn.

Werken bij het GGH

Wij allen - team en leerlingen - geloven in je best doen, je grenzen verleggen, nieuwsgierig zijn, en je zo ontwikkelen tot de persoon die je kunt zijn. We vinden dat verder reiken de manier is waarop jonge mensen dienende leiders kunnen worden, wereldburgers, die zich eerst een gefundeerde mening vormen voordat zij een besluit nemen, gebaseerd op de brede vorming die zij hebben gehad.

Docent zijn op het gymnasium betekent lesgeven aan intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Verbaal vaardig en kritisch. Maar ook: jonge mensen met wie je een passie voor een bepaald vak gaat delen. Dat geeft jou de mogelijkheid om ook diepgaande vakkennis over te brengen.

Bekijk vacatures