(035) 624 11 81

Aristoteles programma

Aristoteles is één van de belangrijkste denkers geweest in de westerse geschiedenis. Over onderwijs zei hij dat het gericht zou moeten zijn op het vormen van een voortreffelijk karakter en op het ontwikkelen van het verstand. Iedereen is in staat te leren hierin en belangrijk daarbij is het om goede voorbeelden te hebben. Ook was Aristoteles de eerste homo universalis, iemand die overal alles van wilde weten en zich op de Academie van Plato bekwaamde in de wetenschappen die in de Griekse oudheid bekend waren (filosofie, logica, psychologie, wiskunde, politicologie, natuurkunde, taal- en letterkunde, theater). Zijn ideeën zijn in de wetenschap fundamenteel geweest en het werk van Aristoteles is nog steeds een inspiratiebron om verder te blijven reiken. Sapere aude, durf te weten!

Veel leerlingen vinden het fijn om zich op school samen met anderen bezig te houden met verschillende activiteiten waarbij ze zich verder kunnen ontwikkelen. Onder de naam Aristoteles programma vatten we al deze bijzondere activiteiten samen. Ze vallen buiten de lessen en zijn dus niet verplicht. Je kunt je hiervoor opgeven of je wordt uitgenodigd om mee te doen. Hieronder vind je een beschrijven van alle bijzondere activiteiten en in de bijgaande tijdbalk zie je een overzicht per leerjaar wat wanneer plaatsvindt en wanneer je je kunt aanmelden. In klas 6 krijg je een certificaat mee met je diploma waarop je deelname aan de verschillende extra-curriculaire activiteiten staan vermeld.

Het Aristoteles programma is een opsomming van verschillende activiteiten die ook door diverse docenten of leerlingen worden begeleid. Je kunt bij hen terecht als je vragen hebt, maar via je mentor kom je ook meer te weten.

Programma’s


Leerlingenverenigingen en teams

 

Bekijk hier een overzicht van alle activiteiten per leerjaar:
Aristoteles programma per leerjaar