(035) 624 11 81

Decanaat

Op het Gemeentelijk Gymnasium maken leerlingen in meerdere leerjaren keuzes met het oog op hun toekomst, hun studie en beroep. De school besteedt in de lessen, maar ook daarbuiten aandacht aan verschillende aspecten van de keuzes die gemaakt moeten worden (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding; LOB): wat zijn de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen en welke keuze past het beste bij de individuele leerling? Elke leerling doet in verschillende leerjaren verslag van keuzeactiviteiten.

Via de relevantie pagina's hieronder bereikt u het overzicht van de verschillende keuzemomenten per leerjaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Cavadino (decaan klas 3): cavadino@ggh.nu of Marya de Haas (decaan bovenbouw): dehaas@ggh.nu.

Klas 3 Profielkeuze - Klas 4 Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 
Klas 5 Studie-oriëntatie en verdieping - Klas 6 Studiekeuze