(035) 624 11 81

Decanaat

Op het Gemeentelijk Gymnasium maken leerlingen in meerdere leerjaren keuzes met het oog op hun toekomst, hun studie en beroep. De school besteedt aandacht aan verschillende aspecten van de keuzes die gemaakt moeten worden. In klas 3 gebeurt dit in en om de profielkeuzelessen en in de bovenbouw bij Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Wat zijn de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen en welke keuze past het beste bij de individuele leerling? Elke leerling doet in verschillende leerjaren verslag van keuzeactiviteiten.

Via de relevante pagina's hieronder bereikt u het overzicht van de verschillende keuzemomenten per leerjaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Cavadino (decaan klas 3 en 4): cavadino@ggh.nu of Marya de Haas (decaan klas 5 en 6): dehaas@ggh.nu.

Klas 3 Profielkeuze - Klas 4 Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 
Klas 5 Studie-oriëntatie en verdieping - Klas 6 Studiekeuze