(035) 624 11 81

Decanaat

Op het Gemeentelijk Gymnasium maken leerlingen in meerdere leerjaren keuzes met het oog op hun toekomst, hun studie en beroep. De school besteedt in de lessen, maar ook daarbuiten aandacht aan verschillende aspecten van de keuzes die gemaakt moeten worden (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding; LOB): wat zijn de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen en welke keuze past het beste bij de individuele leerling? Elke leerling doet in verschillende leerjaren verslag van keuzeactiviteiten.

Via de relevantie pagina's hieronder bereikt u het overzicht van de verschillende keuzemomenten per leerjaar. Ontbreekt er informatie, dan graag een mailtje aan de decaan Marya de Haas

Klas 3 Profielkeuze - Klas 4 Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 
Klas 5 Studie-oriëntatie en verdieping - Klas 6 Studiekeuze