(035) 624 11 81

Dyslexie

Bij aanvang van het schooljaar worden alle leerlingen in klas 1 onderzocht op mogelijke dyslexie. Bij leerlingen met een opvallende score, wordt een tweede onderzoek afgenomen. Ouders van leerlingen die in de tweede test als opvallend naar voren komen, worden hierover geïnformeerd. Zij worden doorverwezen naar een erkende specialist voor een definitief onderzoek. De school werkt samen met PIOS, zowel voor het definitieve onderzoek als voor eventuele begeleiding als blijkt dat de leerling dyslectisch is. Het staat u als ouder vrij om het onderzoekstraject bij elke erkende specialist te laten uitvoeren.
Voor dyslectische leerlingen uit de bovenbouw is een kort begeleidingstraject beschikbaar voor de dan noodzakelijke vaardigheden, uitgevoerd door specialisten van PIOS. De plaatsing geschiedt via school.
Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring hebben uiteraard de voorzieningen zoals deze ook voor het Centraal Examen gelden.
De interne begeleider voor dyslexie is mevrouw Rijpstra.