(035) 624 11 81

Europese uitwisselingen


Voorgeschiedenis
Vanaf 1989 is het Gemeentelijk Gymnasium intensief betrokken bij de organisatie van uitwisselingen van leerlingen en docenten aan een groot aantal scholen in Europa. Uitgangspunt was en is dat elke leerling de mogelijkheid moet krijgen om aan een Europese uitwisseling deel te nemen.
 
Projecten
In de afgelopen jaren hebben wij met scholen uit vrijwel alle Europese landen uitwisselingen georganiseerd. Sinds de val van de Muur doen ook scholen uit Midden- en Oost-Europa mee (Rusland, Oekraïne, Roemenië, Hongarije en Tsjechië).
 
Sinds 1998 is het Gemeentelijk Gymnasium coördinator van het zogenaamde PEEP: het Pan European Educational Programme: een samenwerkingsverband tussen 9 scholen uit Moskou (RU), Athene (GR), Vantaa(FI), Budaörs (HU), Boekarest (RO), Praag (CZ) en uiteraard Hilversum.
Dit project bestaat uit drie onderdelen: History, Culture en Science en is het grootste multilaterale uitwisselingsprogramma in Europa.
 
Tijdens een conferentie in Moskou (maart 2016) hebben deze scholen uitwisselingen tot en met 2018 vastgelegd. In het najaar van 2016 hebben leerlingen van onze school deelgenomen aan een PEEP Culture project in Budaörs (HU)  terwijl onze partner in Boekarest (RO) gastheer was van het PEEP Science project. Lees vooral de verslagen van onze leerlingen hieronder over drie PEEP uitwisselingen. 
Peep Science in Boekarest, Roemenië 2016
PEEP Science in Budapest, Hongarije 2018

PEEP history Boekarest, Roemenie 2018

In het najaar van 2017 stonden twee PEEP uitwisselingen op het programma: het PEEP Culture project in Praag (CZ) en het PEEP History project Moskou (RU).


Het International Theatre Project

Scholen uit Hongarije, Griekenland, Italië, Roemenië, Tsjechië, Denemarken en Hilversum, werken in dit verband samen om een gemeenschappelijke theatervoorstelling op de planken te brengen. Het unieke van dit project is dat de acteurs (leerlingen van vier scholen) onder leiding van vier regisseurs een gezamenlijke uitvoering presenteren. Deze internationale productie wordt ook in elk van de landen opgevoerd, op ons Gymnasium tijdens de zogenaamde ‘Kleine Avond’, voorjaar 2018.
In maart 2018 is het Illyes Gyula Gimnazium in Budaörs  gastheer van dit project.

Coördinator Europese Projecten is mevrouw Oroszlany.