(035) 624 11 81

HGB bestuur

In ieder bestuur worden de taken verdeeld. Zo ook bij het HGB bestuur en dat ziet er als volgt uit.

  • Praeses               Voorzitter
  • Vice-Praeses        Vice-Voorzitter
  • Quaestor              Penningmeester
  • Ab-actis               Secretaris
  • Assessor I           Vertegenwoordiger van de Bovenbouw
  • Assessor II          Vertegenwoordiger van de Onderbouw

Bouwe Buitenhuis is dit jaar verkozen tot Praeses van de HGB. De Praeses zorgt voor orde binnen de HGB en is ‘het gezicht’ van de HGB.
 Hij leidt de wekelijkse vergaderingen en is eindverantwoordelijk voor alles omtrent de HGB. 
Jet Beelen is dit jaar verkozen tot Vice-Praeses. Zij is de rechterhand van de Praeses, houdt hem in de gaten en neemt zijn taken over bij afwezigheid. Tevens is zij coördinator van de feestcommissie die uit tien leerlingen bestaat.
Willem Ulmer is dit jaar verkozen tot Quaestor. Zijn belangrijkste taak is het beheren van de HGB-kas. Hij is dus de penningmeester van het bestuur.
Jet van genderen is dit jaar tot Ab-actis verkozen. Zij maakt voor iedere vergadering een agenda waarin staat wat er in de vergadering besproken zal worden en zij schrijft alle uitgaande communicatie: zowel brieven als posters.
Dot van Daalen is dit jaar verkozen tot Assessor I. Aangezien deze Assessor I goed overweg kan met de leerlingen is het voor hem geen probleem uit te vinden wat er onder de leerlingen speelt. Ook zorgt hij ervoor dat een deel van de kosten door sponsoren wordt gedragen.
Chloë Nolte is dit jaar verkozen tot Assessor II. Haar belangrijkste taak is om de HGB te voorzien van informatie over de onderbouw.
Rodrigo Brouwer is de begeleidende docent van de HGB.

 


Van links naar rechts: 
 Praeses Bouwe Buitenhuis , Vice-Praeses Jet Beelen, Quaestor Willem Ulmer, Ab-Actis Jet van Genderen, Assessor 1 Dot van Daalen, Assessor 2 Chloë Nolte