(035) 624 11 81

HGB bestuur

In ieder bestuur worden de taken verdeeld. Zo ook bij het HGB bestuur en dat ziet er als volgt uit.

  • Praeses               Voorzitter
  • Vice-Praeses        Vice-Voorzitter
  • Quaestor              Penningmeester
  • Ab-actis               Secretaris
  • Assessor I           Vertegenwoordiger van de Bovenbouw
  • Assessor II          Vertegenwoordiger van de Onderbouw

Jim Nysingh is dit jaar verkozen tot Praeses van de HGB. De Praeses zorgt voor orde binnen de HGB en is ‘het gezicht’ van de HGB.
 Hij leidt de wekelijkse vergaderingen en is eindverantwoordelijk voor alles omtrent de HGB. 
Julius Scheerder is dit jaar verkozen tot Vice-Praeses. Hij is de rechterhand van de Praeses, houdt hem in de gaten en neemt zijn taken over bij afwezigheid. Tevens is hij coördinator van de feestcommissie die uit tien leerlingen bestaat.
Scipio Bruijn is dit jaar verkozen tot Quaestor. Zijn belangrijkste taak is het beheren van de HGB-kas. Hij is dus de penningmeester van het bestuur.
Isabelle Paans is dit jaar tot Ab-actis verkozen. Zij maakt voor iedere vergadering een agenda waarin staat wat er in de vergadering besproken zal worden en zij schrijft alle uitgaande communicatie: zowel brieven als posters.
Julie de Jong is dit jaar verkozen tot Assessor I. Aangezien deze Assessor I goed overweg kan met de leerlingen is het voor hem geen probleem uit te vinden wat er onder de leerlingen speelt. Ook zorgt hij ervoor dat een deel van de kosten door sponsoren wordt gedragen.
Iano Gulatie is dit jaar verkozen tot Assessor II. Zijn belangrijkste taak is om de HGB te voorzien van informatie over de onderbouw.
Rodrigo Brouwer is de begeleidende docent van de HGB.